Netwerkconferentie POP3+

Waar
Online: via interactief digitaal platform
Wanneer
dinsdag 18 januari 2022 om 09:00

Save the date!

Op dinsdag 18 januari 2022 organiseert het Regiebureau POP de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3+. Het thema van de dag is ‘Samenwerken voor resultaat’.

Samenwerken voor resultaat gaat over:

  • Samenwerken binnen netwerken.
  • Samenwerken aan gezamenlijke thema’s.
  • Samenwerken over gebieds- en organisatiegrenzen heen.
  • Samenwerken voor de toekomst.

De conferentie brengt jou:

  • Inspiratie om kennis te delen, samen te werken en te netwerken.
  • Informatie over het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3), het Economisch Herstelfonds (EHF) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP)..
  • Inspiratie om een succesvol vervolg te geven aan het POP3+.
  • Digitaal ontmoeten van netwerkpartners.

POP3+ en Samenwerken+

Het POP3+ is in een fase gekomen waarin projectresultaten steeds meer zichtbaar zijn. Om die verder te brengen en de impact van de resultaten te vergroten, is het delen van kennis en samenwerken essentieel. Daarnaast worden maatschappelijke uitdagingen vaker vanuit een gebiedsaanpak benaderd.

De voorbereidingen voor de toekomst van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Een programma dat minder gaat sturen op het financiële kader, maar meer op de impact van de inzet van de middelen. Met elkaar werken we toe naar één integraal Nationaal Strategisch Plan. We leren van reeds opgedane ervaringen en nemen die mee in het plan.

Samenwerken aan gezamenlijke thema’s, met diverse organisaties, over grenzen heen, aan de toekomst. Hoe doen we dat met elkaar? Daarover gaat de nationale Netwerkconferentie POP3+ 2021.

Aanmelden en programma

Informatie over aanmelden voor de netwerkconferentie en het programma volgt zo snel mogelijk.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall