Netwerkconferentie POP3+

Waar
Online
Wanneer
dinsdag 23 november 2021 om 09:00

Op dinsdag 23 november 2021 organiseert het Regiebureau POP de jaarlijkse nationale Netwerkconferentie POP3+. Wil je die datum alvast in je agenda zetten? Het thema van de dag is ‘Samenwerken voor resultaat’

Samenwerken voor resultaat gaat over:

+ Samenwerken binnen netwerken.

+ Samenwerken aan gezamenlijke thema’s.

+ Samenwerken over gebieds- en organisatiegrenzen heen.

+ Samenwerken voor de toekomst.

De conferentie brengt jou:

+ Inspiratie om kennis te delen, samen te werken en te netwerken.

+ Informatie over het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3), het Economisch Herstelfonds (EHF) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

+ Inspiratie om een succesvol vervolg te geven aan het POP3+.

+ Ontmoeten van netwerkpartners fysiek of digitaal.

Hybride programma

We zorgen voor een programma met interessante sprekers, workshops en webinars. Natuurlijk is er de mogelijkheid om te netwerken. Meer informatie over programma en aanmelding volgt binnenkort. Het is de bedoeling om de conferentie in een hybride vorm aan te bieden. Dat betekent dat je op locatie (centraal in het land) aanwezig kunt zijn of online aan een deel van het programma kunt deelnemen.

POP3+ en Samenwerken+

Het POP3+ is in een fase gekomen waarin projectresultaten steeds meer zichtbaar zijn. Om die verder te brengen en de impact van de resultaten te vergroten, is het delen van kennis en samenwerken essentieel. Daarnaast worden maatschappelijke uitdagingen vaker vanuit een gebiedsaanpak benaderd.

De voorbereidingen voor de toekomst van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. Een programma dat minder gaat sturen op het financiële kader, maar meer op de impact van de inzet van de middelen. Met elkaar werken we toe naar één integraal Nationaal Strategisch Plan. We leren van reeds opgedane ervaringen en nemen die mee in het plan.

Samenwerken aan gezamenlijke thema’s, met diverse organisaties, over grenzen heen, aan de toekomst. Hoe doen we dat met elkaar? Daarover gaat de nationale Netwerkconferentie POP3+ 2021.

Zet je 23 november 2021 alvast in je agenda?

Aanmelden

Meer informatie over het programma, de locatie en aanmelden volgt binnenkort.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall