Periscope Forum 2021

Waar
Online
Wanneer
woensdag 16 juni 2021 om 11:00

Waterstof en offshore-energie zijn sleutelelementen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn en geen broeikasgassen meer uit te stoten. Hoewel overheden en de industrie zich aan deze doelen committeren, komen de benodigde innovaties vaak van mkb’ers. De ervaring heeft echter geleerd dat de volledige integratie van deze mkb’ers en het benutten van hun innovatiepotentieel moeilijk is en aandacht vereist.

Het Periscope-partnerschap waar SNN onderdeel van uitmaakt nodigt u uit om samen met ons en andere internationale belanghebbenden te discussiëren over de transitie van de Noordzeeregio van een traditioneel sterke olie- en gassector naar een toonaangevende regio voor hernieuwbare energie. De interregionale dimensie brengt enkele uitdagingen met zich mee, maar vooral kansen voor de regio en haar mkb’ers.

Laat ons je door de uitdagingen en kansen heen leiden tijdens het Periscope Forum. Discussies zullen plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven door directe belanghebbenden met als doel bij te dragen aan de toekomstige acties en beleidsmaatregelen om de kansen op regionaal niveau te benutten en mkb’ers in staat te stellen de innovatie te stimuleren.

Datum: 16 juni 2021, 09:00 – 11:00
Plaats: digitaal zoom event
Registreren: https://us02web.zoom.us/webinar/register/5416225321257/WN_xaCh_9DpSxOs6uj4nqxDjQ
 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall