Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Biodiversiteit, Natuur en Landschap - Fryslân 2019

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en het landschap in de provincie Friesland. Subsidie is beschikbaar voor investeringsmaatregelen in gebieden van (voornamelijk) klei- en veengronden waar een forse impuls nodig is om de natuur opnieuw in te richten en daardoor de biodiversiteit versterken. De niet-productieve investeringen dienen een directe link met de landbouw te hebben.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 augustus 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.665.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Agrarische collectieven en/of samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven met natuur-, landschaps- en erfgoedorganisaties

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor landschap en natuur die vermeld staan in bijlage 1 van het Openstellingsbesluit
 • Er is maximaal € 555.000,00 subsidie beschikbaar voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor het aanleggen van duikers
 • Er is maximaal € 555.000,00 subsidie beschikbaar voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor agrarische erven
 • Er is maximaal € 555.000,00 subsidie beschikbaar voor niet-productieve investeringen voor overige herstel- of inrichtingsmaatregelen

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project
 • De investering heeft een directe link met de landbouw waarbij de uitvoering plaatsvindt op gronden die beroepsmatig, als nevenactiviteit of hobbymatig voor agrarische activiteiten worden gebruikt en de gronden niet als Natuur zijn bestemd
 • De activiteiten komen overeen met de investeringslijst in bijlage 1 van het Openstellingsbesluit en vinden plaats in het gebied dat bij de betreffende investeringsmaatregel is aangegeven
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben
 • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt (gemiddeld) maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten (zie Openstellingsbesluit)
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 300.000 euro
 • Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden beoordeeld op basis van een geografisch selectiecriterium waarbij de activiteiten plaats dienen te vinden binnen de gebieden conform de investeringslijst in bijlage 1 van het Openstellingsbesluit
 • De investeringen dienen na oplevering tenminste 10 jaar in stand blijven tenzij er sprake is van de aanleg van een akkerrand, vogelakker of wintervoedselakker, daarvoor is de instandhoudingsverplichting tenminste drie jaar
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor landschap en natuur - 2019
  0.38mb
  Download document

Vooruit met de bok

Afbeelding Bio Goat Meat
Minder voedselverspilling én een beter leven voor de bokjes
Marieke Louwes
Bekijk case
.
‘Vooruit met de bok’

Als het aan de Drentse biologische melkgeitenhouder Marieke Louwes ligt, gaat de Nederlandse consument bokkenvlees eten. Een smaak die wij Nederlanders niet van huis uit gewend zijn. De oprichting van coöperatie Bio Goat Meat is een stap in die richting: ‘Naar minder voedselverspilling, een beter leven voor de bokjes en een nog duurzamere biologische melkgeitenhouderij’.

Trots staat Marieke Louwes tussen de bokken op haar boerderij Pronkjewail in Ruinerwold. Deze zijn nu zo’n zeven maanden oud. In de traditionele melkgeitenhouderij zouden ze niet hier opgroeien, laat staan zo oud worden. ‘Normaal gaan bokjes na hun geboorte naar een opfokker. Die laat ze na zes weken slachten. Het vlees wordt verwerkt tot diervoeder of geëxporteerd naar Zuid-Europa. Zonde, want het is goed vlees’.

Het bokje

Het wrong al een tijd bij Marieke en haar partner Rien Louwes. Om melk te geven, moet een geit een lam krijgen. Maar de helft van de lammeren is bok, en die geven geen melk. Het voeren en stallen kost bovendien meer dan het vlees opbrengt, want in Nederland wil niemand ze eten. Het beestje is daardoor het bokje. ‘Als we geitenmelk en geitenkaas willen, dan worden er bokjes geboren. Maar het dier mag er niet de klos van zijn dat het toevallig een bokje is’.

Bok op de kaart

Samen met collega-geitenhouder Hielke Tuenter van Agroservice Tuenter vraagt ze subsidie aan, gericht op plattelandsontwikkeling in het Noorden. Mede met deze investering richten ze in 2017 de coöperatie Bio Goat Meat op. Het doel: de positie van de biologische melkgeitenhouders en het leven van hun bokjes verbeteren. Al 35 van de 45 biologische melkgeitenhouders in Nederland zijn inmiddels aangesloten. ‘Dat geeft wel aan hoezeer het leeft. Sommigen waren al individueel bezig. Maar in de coöperatie staan we sterker. Onderling delen we kennis over hoe de bokjes te houden en te laten groeien. Ook de afname van het vlees neemt toe, waardoor steeds meer bokjes op hun eigen boerderij kunnen opgroeien’.

Smaak

De coöperatie doet veel om de mogelijkheden van het vlees te laten zien én proeven. ‘We organiseren open dagen op de boerderijen, nodigen koks en studenten van de koksopleiding uit en zijn op evenementen aanwezig’.
De meest gehoorde reactie? ‘Vrijwel iedereen kijkt eerst wat bedenkelijk. In Nederland zijn we niet opgegroeid met geitenvlees. Ze verwachten dat het smaakt zoals een bok ruikt, maar dat is niet zo. “Oeh, dat is lekker” en “dat had ik niet verwacht” is vaak het eerste wat ze zeggen na een hapje’, zegt Marieke Louwes lachend. Haar tip? ‘Bokkenvlees smaakt heerlijk in stoofpotjes, worst en in een rillette op toast’.

Bio-logisch

‘Steeds meer mensen vinden het belangrijk te weten waar hun vlees vandaan komt. En bokkenvlees is er nu eenmaal, daar kunnen we niet omheen. Laten we er dan ook voor zorgen dat we het op waarde schatten. Op de biologische geitenboerderijen kunnen de bokjes de hele zomer in de weide scharrelen, zonder de stress van het verplaatsen en zonder al na zes weken geslacht te worden’.

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall