Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Biodiversiteit, Natuur en Landschap - Groningen 2018 (3)

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Introductie

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en het landschap in de provincie Groningen. Subsidie is beschikbaar voor investeringsmaatregelen gericht op versterking van de biodiversiteit, waaronder het verhogen van de waterpeilen en het realiseren van natte natuur.
De niet-productieve investeringen dienen plaats te vinden binnen de volgende natuurgebieden in de provincie Groningen: Weidevogelgebieden (Hoeksmeer, Reitdiep en Gorecht), Westerbroek (de natte verbinding tussen ’t Roegwold en het Hunzedal) en De Drie Polders (Westerkwartier).

In het kort

Deadline indienen aanvraag
15 februari 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
Resterend budget
€ 8.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Grondeigenaren, grondgebruikers, natuur- en landschapsorganisaties, provincies en samenwerkingsverbanden van hiervoor genoemde partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringsmaatregelen gericht op versterking van de biodiversiteit, waaronder het verhogen van de waterpeilen en het realiseren van natte natuur
 • Niet-productieve investeringen in weidevogelgebieden: Hoeksmeer, Reitdiep en Gorecht (totaal 500.000 euro subsidie beschikbaar)
 • Niet-productieve investeringen in Westerbroek: de natte verbinding tussen ’t Roegwold en het Hunzedal (totaal 3.500.000 euro subsidie beschikbaar)
 • Niet-productieve investeringen in De Drie Polders: Westerkwartier (totaal 4.000.000 euro subsidie beschikbaar)

Wat zijn de voorwaarden?

 • De niet-productieve investering vindt plaats op locaties zoals aangegeven op de gebiedenkaart. Per gebied is een maximaal subsidiebedrag bepaald.
 • De kosten dienen direct samen te hangen met de niet-productieve investering
 • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben
 • De kosten voor begeleiding van de maatregelen bedraagt niet meer dan 40% van de berekende totale subsidiabele kosten (zie openstellingsbesluit)
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 200.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit en gebiedskaarten

Download alle documenten

Vooruit met de bok

Afbeelding Bio Goat Meat
Minder voedselverspilling én een beter leven voor de bokjes
Marieke Louwes
Bekijk case
.
‘Vooruit met de bok’

Als het aan de Drentse biologische melkgeitenhouder Marieke Louwes ligt, gaat de Nederlandse consument bokkenvlees eten. Een smaak die wij Nederlanders niet van huis uit gewend zijn. De oprichting van coöperatie Bio Goat Meat is een stap in die richting: ‘Naar minder voedselverspilling, een beter leven voor de bokjes en een nog duurzamere biologische melkgeitenhouderij’.

Trots staat Marieke Louwes tussen de bokken op haar boerderij Pronkjewail in Ruinerwold. Deze zijn nu zo’n zeven maanden oud. In de traditionele melkgeitenhouderij zouden ze niet hier opgroeien, laat staan zo oud worden. ‘Normaal gaan bokjes na hun geboorte naar een opfokker. Die laat ze na zes weken slachten. Het vlees wordt verwerkt tot diervoeder of geëxporteerd naar Zuid-Europa. Zonde, want het is goed vlees’.

Het bokje

Het wrong al een tijd bij Marieke en haar partner Rien Louwes. Om melk te geven, moet een geit een lam krijgen. Maar de helft van de lammeren is bok, en die geven geen melk. Het voeren en stallen kost bovendien meer dan het vlees opbrengt, want in Nederland wil niemand ze eten. Het beestje is daardoor het bokje. ‘Als we geitenmelk en geitenkaas willen, dan worden er bokjes geboren. Maar het dier mag er niet de klos van zijn dat het toevallig een bokje is’.

Bok op de kaart

Samen met collega-geitenhouder Hielke Tuenter van Agroservice Tuenter vraagt ze subsidie aan, gericht op plattelandsontwikkeling in het Noorden. Mede met deze investering richten ze in 2017 de coöperatie Bio Goat Meat op. Het doel: de positie van de biologische melkgeitenhouders en het leven van hun bokjes verbeteren. Al 35 van de 45 biologische melkgeitenhouders in Nederland zijn inmiddels aangesloten. ‘Dat geeft wel aan hoezeer het leeft. Sommigen waren al individueel bezig. Maar in de coöperatie staan we sterker. Onderling delen we kennis over hoe de bokjes te houden en te laten groeien. Ook de afname van het vlees neemt toe, waardoor steeds meer bokjes op hun eigen boerderij kunnen opgroeien’.

Smaak

De coöperatie doet veel om de mogelijkheden van het vlees te laten zien én proeven. ‘We organiseren open dagen op de boerderijen, nodigen koks en studenten van de koksopleiding uit en zijn op evenementen aanwezig’.
De meest gehoorde reactie? ‘Vrijwel iedereen kijkt eerst wat bedenkelijk. In Nederland zijn we niet opgegroeid met geitenvlees. Ze verwachten dat het smaakt zoals een bok ruikt, maar dat is niet zo. “Oeh, dat is lekker” en “dat had ik niet verwacht” is vaak het eerste wat ze zeggen na een hapje’, zegt Marieke Louwes lachend. Haar tip? ‘Bokkenvlees smaakt heerlijk in stoofpotjes, worst en in een rillette op toast’.

Bio-logisch

‘Steeds meer mensen vinden het belangrijk te weten waar hun vlees vandaan komt. En bokkenvlees is er nu eenmaal, daar kunnen we niet omheen. Laten we er dan ook voor zorgen dat we het op waarde schatten. Op de biologische geitenboerderijen kunnen de bokjes de hele zomer in de weide scharrelen, zonder de stress van het verplaatsen en zonder al na zes weken geslacht te worden’.

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall