Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

afbeelding ebg arbeidsplaatsenregeling

Aanvragen mogelijk t/m
31 december 2018

Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw aanvraag gebeurt. 

Fases subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces

afbeelding behandelproces tot aanvraag

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen.

Binnen 3 jaar (36 maanden) na de datum van de verleningsbeschikking, moet je het project afronden. Na de afronding dien je het vaststellingsverzoek in.

Behandelproces lopend

Afbeelding behandelproces lopende aanvraag

Voortgangsrapportage indienen

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je verleningsbeschikking in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.

Voortgangsrapportage indienen

Voorschot aanvragen voor arbeidsplaatsenregeling

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor 80% voorschot indien je 20% van het beoogde aantal arbeidsplaatsen hebt gerealiseerd. Dit dien je aan te tonen middels afschriften van de arbeidsovereenkomsten. Deze kan je tijdens het indienen van het voorschotsverzoek uploaden.

Voorschot aanvragen

 

Afschermen van BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd.

Behandelproces vaststelling

Afbeelding behandelproces vaststelling

Downloads voor vaststellingsverzoek

Alle documenten downloaden

Overige benodigde documenten

  • Kopie bankafschrift ter verificatie van uw IBAN
  • Bewijsstukken die zijn opgevraagd in uw toekenningsbrief
  • Overzicht van de gerealiseerde arbeidsplaatsen met de bijbehorende arbeidsovereenkomsten
  • Verzamelloonstaten van de onderscheiden jaren, waaruit blijkt dat de betrokken medewerkers ook daadwerkelijk loon hebben ontvangen

VASTSTELLING INDIENEN

Downloads

Alle documenten downloaden
afbeelding notebook

Heb je een vraag? Neem contact op met SNN

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding stuur ons jouw case

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall