• (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Fysieke Investeringen Drenthe 2019 aangevraagd - En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Wijziging doorgeven    Voortgangsverslag    Tussentijdse betaling    Verzoek tot vaststelling

 

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Aanvraag in behandeling

De aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie, het SNN en RVO. Samen streven wij ernaar om binnen 22 weken na de uiterste indieningsdatum een besluit te nemen. Over het besluit ontvang je per e-mail een bericht.

Subsidie verleend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. In je verleningsbeschikking is aangegeven wanneer het project uiterlijk afgerond dient te zijn.

Voortgang en uitbetaling 

In de projectperiode moet je jaarlijks rapporteren over je project. Het is ook mogelijk om voor je project een betaalverzoek te doen voor de gemaakte en betaalde kosten. Onder de onderstaande knoppen vind je meer informatie over deze onderwerpen.

Let op: In sommige gevallen zijn er uitzonderingen op het indienen van een jaarlijkse rapportage en/of betaalverzoek. In je verleningsbeschikking staat wat voor jouw project geldt.

 

Wijziging doorgeven    Voortgangsverslag    Tussentijdse betaling    Verzoek tot vaststelling

Openstellingsbesluit en notitie werkwijze verdeling subsidie

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019
  0.77mb
  Download document
 • Wijziging Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen van agrarische ondernemingen Drenthe 2019
  0.22mb
  Download document
 • Notitie werkwijze verdeling subsidie "Fysieke investeringen Drenthe 2019"
  0.19mb
  Download document
foto van laptop

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team POP3

POP3@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

foto van man met een idee

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall