Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Fysieke Investeringen - Veenkoloniën 2019

foto van man in open veld

Landbouwondernemers in de Veenkoloniën kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzamer maken van hun bedrijf. (Fysiek) Investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
29 augustus 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 4.600.000,00 ?
Subsidiepercentage
40% ?

Voor wie

Landbouwers die fysieke investeringen plaatsen c.q. gebruiken in de Veenkoloniën.
Minimaal 50% van het areaal van de landbouwonderneming moet in de Veenkoloniën liggen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Machine voor mechanische onkruidbestrijding c.q. loof behandeling
 • Investeringen voor grondbewerking
 • Systemen voor precisielandbouw
 • Systemen voor drift reducerende technieken
 • Investeringen in duurzame bewaartechnieken
 • En andere investeringen zoals opgenomen in de bijlage bij het openstellingsbesluit

Wat zijn de voorwaarden?

 • Onder de Veenkoloniën wordt verstaan: Het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde
 • De fysieke investeringen dienen geplaatst c.q. gebruikt te worden in de Veenkoloniën
 • Per landbouwbedrijf kan je één keer subsidie aanvragen
 • Hoogte van de subsidie is minimaal 10.000 euro na beoordeling van de aanvraag
 • De maximale subsidie is 100.000 euro per aanvraag
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie
 • Een verzoek tot vaststelling van de subsidie moet binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking zijn ingediend
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Veenkoloniën 2019
  0.33mb
  Download document

Ik wil subsidie Fysieke Investeringen aanvragen

Soja: goed voor mens en grond

Afbeelding Agrifirm
Het introduceren van een nieuw gewas is geen kwestie van het planten van een paar zaadjes.
Henk Vermeer
Bekijk case
.
Soja: goed voor mens en grond

Hoe zorg je ervoor dat een gewas dat vooral wordt geteeld in tropische en subtropische zones zijn plek vindt op de Nederlandse akkers, op een manier die voor consumenten en akkerbouwers waardevol is? Met die vraag zijn ze 6 jaar geleden voor het eerst bij Agrifirm aan de slag gegaan.

Henk Vermeer vertelt: “Akkerbouwers zetten het liefst elk jaar bieten en aardappels op hun land. Die gewassen leveren ze het meeste op. Maar om de bodem gezond te houden, moet je regelmatig rouleren. Het is goed om intensieve gewassen dan af te wisselen met een rustgewas. Soja is zo’n rustgewas, dus willen wij ontdekken hoe dit een plek in de bouwplannen van akkerbouwers en melkveehouders in kan nemen”.

Het introduceren van een nieuw gewas is geen kwestie van het planten van een paar zaadjes: “Mede dankzij subsidie kunnen we onderzoeken hoe we soja optimaal in Nederland kunnen telen. We moeten rassen en teelttechnieken uitproberen die perfect bij onze bodem en ons klimaat passen. Daarnaast gaan we testen of veehouders zelf soja kunnen bewerken om het als veevoer te gebruiken”.

Het is inmiddels heel normaal dat je velden vol maïs in Nederland ziet staan. Veel mensen beseffen zich niet dat de introductie hiervan ook zo’n 10 tot 15 jaar geduurd heeft. Je moet dingen uitproberen, testen en de infrastructuur moet zich ook ontwikkelen. Datzelfde proces is nu aan de gang met soja.

“Akkerbouwers dachten nooit na over soja als gewas voor hun eigen grond. Dat was typisch iets wat je gewoon importeerde. Maar er is nooit goed onderzocht of soja in Nederland een rendabel gewas kan zijn. Het moet financieel natuurlijk genoeg opleveren, maar ook de maatschappelijke kant is interessant”.

Het is belangrijk dat Europa minder afhankelijk wordt van de wereld als het gaat om eiwitproductie. Soja is een goed gewas om lokaal eiwit te produceren. In eerste instantie is het project gestart voor veehouders, maar nu vindt de door akkerbouwers geteelde soja ook al zijn weg naar de consument.

“Er komen steeds meer producten waarin soja verwerkt is, met name voor vegetariërs. Consumenten willen weten waar die soja vandaan komt, omdat ze bewust met het milieu bezig zijn. Door onze inspanningen hopen we daar een steentje aan bij te kunnen dragen.”

 

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

POP3@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie Fysieke Investeringen aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall