Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

afbeelding human capital

Human Capital 2017 subsidie aangevraagd en nu?

Loket gesloten

Wachtend op verlening, lopend of al in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag Human Capital 2017 gebeurt. Of ga direct naar het EFRO-webportal.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Het SNN toetst of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidie. De deskundigencommissie beoordeelt elke aanvraag op inhoud. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • Bijdrage aan doelstellingen van OP EFRO: 35 punten
  • Mate van innovativiteit: 15 punten
  • Kwaliteit van de businesscase: 25 punten
  • Kwaliteit van de aanvraag: 10 punten
  • Duurzame ontwikkeling: 15 punten

Scoort jouw project 70 punten of meer? Dan adviseert de deskundigencommissie om de subsidie toe te kennen.

Behandelproces

afbeelding behandelproces tot aanvraag

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Vergaderdata

Download alle documenten
  • Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken
    0.01mb
    Download document

Lopende aanvraag

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn in.

Het is mogelijk om je aanvraag aan te vullen. Dit doe je via het het EFRO-webportal.

Je hebt drie jaar de tijd om het project af te ronden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat je de verleningsbeschikking hebt ontvangen.

Behandelproces

Afbeelding behandelproces lopende aanvraag

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Je hebt drie jaar  de tijd om het project af te ronden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat je de verleningsbeschikking ontvangt. Je kunt het vaststellingsverzoek tot maximaal dertien weken na de einddatum van het project indienen.

Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Behandelproces

Afbeelding behandelproces vaststelling
Afbeelding heb je een vraag neem contact met ons op

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Human Capital.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding; Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall