Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Hydrologische maatregelen PAS - Duinen Terschelling - Fryslân 2019

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen, bijdragen aan het herstel van de natuur en economische ontwikkelingen mogelijk maken in het Friese PAS-gebied (Natura 2000-gebied): Duinen Terschelling.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
28 juni 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of een samenwerkingsverband van deze partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve hydrologische maatregelen PAS die worden uitgevoerd in het Natura 2000 gebied Duinen van Terschelling.
 • Niet-productieve hydrologische maatregelen PAS die passen binnen het gebied, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyse van het gebied.
 • Niet-productieve hydrologische maatregelen PAS met een aangetoonde link met de landbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
 • De investering dient, of tenminste grotendeels, plaats te vinden in het Natura 2000 gebied Duinen van Terschelling.
 • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten.
 • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw.
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
 • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 250.000 euro.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit hydrologische maatregelen PAS - Duinen Terschelling - Fryslân 2019
  0.31mb
  Download document

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen hydrologische maatregelen PAS Fryslân 2019

Project uitgelicht: HLB B.V.

HLB B.V.
“Het mooiste vind ik om de telers met behulp van onze kennis vooruit te helpen en vervolgens samen oplossingen te bedenken.”
Machiel Goosen, HLB B.V.
Bekijk case
.

HLB B.V.

Het onderzoeksbureau HLB BV in Wijster is opgericht in de jaren zestig. Er werken in totaal 135 onderzoekers, laboranten en adviseurs, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: voortdurend nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Met de subsidie die zij ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers in de veenkoloniën omtrent aardappelmoeheid. “In Noord-Nederland lopen wij qua kennis voor op de rest van de wereld gezien de intensieve teelt hier”, aldus Machiel Goosen, assistent Teeltadviseur. “Door het geven van trainingen en de gesprekken met de telers aan te gaan, proberen wij onze kennis over te brengen en hen bewust te maken van de problematiek betreffende aardappelmoeheid. Dankzij dit intensieve contact krijgen wij tegelijk weer meer inzicht in de problematiek. Het uiteindelijke doel is om aardappelmoeheid samen te bestrijden en beheersbaar te maken.”

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall