Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Hydrologische maatregelen PAS-Fryslân 2018

Introductie

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen, bijdragen aan het herstel van de natuur en economische ontwikkelingen mogelijk maken in de volgende Friese PAS-gebieden (Natura 2000-gebieden): Alde Feanen, Duinen Terschelling, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
22 augustus 2018 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
Resterend budget
€ 5.120.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwondernemers- en organisaties, grondeigenaren- en gebruikers en overheden. Of een samenwerkingsverband van deze partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Niet-productieve hydrologische maatregelen PAS met een aangetoonde link met de landbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
  • De investering dient, of tenminste grotendeels, plaats te vinden in een van de volgende Natura 2000-gebieden: Alde Feanen, Duinen Terschelling, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar.
  • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten.
  • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw.
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
  • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 250.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit PAS Fryslân 2018
3mb
Openstellingsbesluit PAS Fryslân 2018
0.31mb
Document downloaden
Openstellingsbesluit PAS Fryslân 2018 - wijziging
0.31mb
Document downloaden
Openstellingsbesluit PAS Fryslân 2018 - geconsolideerd
0.31mb
Document downloaden

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen hydrologische maatregelen PAS Fryslân 2018

Project uitgelicht: HLB B.V.

HLB B.V.
“Het mooiste vind ik om de telers met behulp van onze kennis vooruit te helpen en vervolgens samen oplossingen te bedenken.”
Machiel Goosen, HLB B.V.
Bekijk case
.

HLB B.V.

Het onderzoeksbureau HLB BV in Wijster is opgericht in de jaren zestig. Er werken in totaal 135 onderzoekers, laboranten en adviseurs, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: voortdurend nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Met de subsidie die zij ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers in de veenkoloniën omtrent aardappelmoeheid. “In Noord-Nederland lopen wij qua kennis voor op de rest van de wereld gezien de intensieve teelt hier”, aldus Machiel Goosen, assistent Teeltadviseur. “Door het geven van trainingen en de gesprekken met de telers aan te gaan, proberen wij onze kennis over te brengen en hen bewust te maken van de problematiek betreffende aardappelmoeheid. Dankzij dit intensieve contact krijgen wij tegelijk weer meer inzicht in de problematiek. Het uiteindelijke doel is om aardappelmoeheid samen te bestrijden en beheersbaar te maken.”

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall