Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

meerdere personen

Subsidie KEI 2017 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Loket gesloten

Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces

 

proces

Wet-en regelgeving

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen.

De aanvrager kan een voorschot van maximaal 80% van de verleende subsidie krijgen. De duur van het detacheren/plaatsen is minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Na afronding van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Let op: dit is mogelijk tot vier weken na afloop van de overeenkomst.

Voorschot KEI aanvragen

 

Behandelproces lopend

 

lopend

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
  • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
    0.66mb
    Download document

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.1mb
Ondertekening voorschot
0.32mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.04mb
Download document
Machtigingsformulier (indien niet is afgegeven bij de aanvraag)
0.62mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na afloop van de overeenkomst. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling KEI indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

vaststelling

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
  • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
    0.66mb
    Download document

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.65mb
Ondertekening vaststelling
0.29mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.04mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet is afgegeven bij de aanvraag)
0.62mb
Download document
Format affiche
0.47mb
Download document
Embleem van de Europese Unie
0.06mb
Download document
Logo SNN
0.05mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document
contact opnemen

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team KEI.

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

een idee?

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall