Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

ondernemersregelingen

Subsidie KEI 2018 aangevraagd bij het SNN - en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.
Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. 

Fases van het subsidietraject

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces

behandelproces

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten aanvraag
1.5mb
Ondertekening aanvraag
0.29mb
Download document
Projectplan
0.03mb
Download document
Model mkb-toets
0.13mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair
0.62mb
Download document
De de-minimisverklaring
0.31mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Verordening

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een nogmaals een voorschot aanvragen? Dat is mogelijk! Per kwartaal kan je een voorschot aanvragen op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Het totale bedrag dat je aan voorschotten maximaal kan ontvangen is 80% van de verleende subsidie.

De duur van het detacheren/plaatsen is minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Na afronding van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Let op: dit is mogelijk tot vier weken na afloop van de overeenkomst.

Voorschot KEI aanvragen

behandelproces lopend

behandelproces lopend

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
  • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
    0.66mb
    Download document

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.19mb
Ondertekening voorschot
0.32mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.04mb
Download document
Model urenregistratie
0.09mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet is afgegeven bij de aanvraag)
0.62mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 24 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling KEI indienen

Behandelproces vaststelling

behandelproces vaststelling

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
  • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
    0.66mb
    Download document

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.36mb
Ondertekening vaststelling
0.29mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.04mb
Download document
Model urenregistratie
0.09mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet is afgegeven bij de aanvraag)
0.62mb
Download document
Format affiche
0.09mb
Download document
Embleem van de Europese Unie
0.06mb
Download document
Logo SNN
0.05mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Handboek EFRO 2014-2020

Download alle documenten
idee

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

idee

Heb je een vraag?

Neem contact op met team KEI. 

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Medusa meet radioactiviteit in de bodem

SNN | man met drone
"Een legertje drones met onze meters brengt in no-time een enorm gebied in kaart.”
Han Limburg
Bekijk case
.
Medusa meet radioactiviteit in de bodem

Overal in de grond komt natuurlijke radioactiviteit voor. Door dit te meten kom je veel te weten over de bodem. Je leert bijvoorbeeld over eventuele vervuiling of de kwaliteit van onze dijken. Ook voor boeren is het belangrijk om te meten (en weten) wat de kwaliteit van hun grond is.

Dat kun je doen door monsters te nemen. Dat geeft je veel informatie over 1 meetpunt, maar is ook enorm arbeidsintensief. Daarom ontwikkelde Medusa Explorations een gammaspectrometer van slechts 6 kilogram. Hangend onder een drone verzamelt deze meter 10.000 meetpunten in de tijd dat je 10 ‘ouderwetse’ monsters neemt.

“Met deze nieuwe toepassing verzamelen we bergen informatie. Uit die data zouden we van alles kunnen leren. Zaken die ook voor de wetenschap van grote waarde kunnen zijn. Helaas hadden we daar zelf geen tijd voor”, vertelt Han Limburg. “Dankzij de subsidie van het SNN hebben we nu een promovendus die voor ons onderzoekt hoe we onze gammaspectrometers optimaal kunnen gebruiken”.

Steven van der Veeke is die promovendus: “Het is mijn taak om een aantal methodes te ontwikkelen waarmee de gammaspectrometer van Medusa het beste tot zijn recht komt. We willen boeren bijvoorbeeld ondersteunen bij precisielandbouw. Ook is deze techniek zeer geschikt bij het snel opsporen van radioactieve bronnen. Een legertje drones met onze meters brengt in no-time een enorm gebied in kaart.”

Medusa Explorations heeft nu eindelijk de mogelijkheid om hun ervaringen uit het veld te publiceren, en daarmee hopelijk de wetenschap weer een paar stappen verder te helpen.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall