Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding kennisontwikkeling 2017 alles begint met ene idee

Subsidie Kennisontwikkeling 2017 aangevraagd en nu?

Loket gesloten

Wachtend op verlening, Lopend of al in Vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag Kennisontwikkeling 2017 gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Fases van het subsidietraject

Het SNN controleert of de aanvraag compleet is. Zo ja, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de deskundigencommissie. Deze beoordeelt de aanvraag op vijf punten:

  • de bijdrage aan de doelstelling van het OP EFRO (30 punten)
  • de mate van innovativiteit (25 punten)
  • de kwaliteit van de business case (20 punten)
  • de kwaliteit van de aanvraag (10 punten)
  • en duurzaamheid (15 punten).

Bij een score van ten minste 70 punten, waarvan 1 punt op duurzaamheid, adviseert de deskundigencommissie het SNN om subsidie toe te kennen. Het SNN controleert vervolgens of de aanvraag ook voldoet aan de (Europese) regelgeving en de regionale beleidskaders: de beleidsregel call Kennisontwikkeling 2017, de REES, de AGVV, het OP EFRO, de RIS3 en de NIA. Als ook deze toetsing positief is, wordt subsidie verleend aan het project.
 

Een toelichting op de beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn uitgewerkt in artikel 8 van de uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling 2017.

Behandelproces

afbeelding behandelproces tot aanvraag

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Download alle documenten

Er is een akkoord gegeven op de aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen.
Binnen drie jaar na afgifte van de verleningsbeschikking moet het project voltooid zijn.

Behandelproces

Afbeelding behandelproces lopende aanvraag

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de overeenkomst. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.
De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Behandelproces

Afbeelding behandelproces vaststelling
Afbeelding heb je een innovatief idee neem contact op

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Kennisontwikkeling.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding; Wil jij anderen ondernemers inspireren met jouw projecten?

Wil jij anderen ondernemers inspireren met jouw projecten?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall