Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Kennisontwikkeling 2018: Kennisontwikkelingsproject

Afbeelding Kennisontwikkeling alles begint met een idee

Introductie

Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand. De subsidie van Kennisontwikkeling 2018 is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere mkb’ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Zo versterkt de Kennisontwikkeling 2018 de kennispositie van het Noorden. Kennisontwikkelingsprojecten zijn onderzoeksprojecten in samenwerking met andere ondernemers en/of kennisinstellingen, waarin de kennis van elke partij gedeeld wordt met alle partijen. Met deze nieuw ontstane kennis kunnen in de toekomst nieuwe producten en diensten sneller worden ontwikkeld.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 april 2019
Besluit op aanvraag
3 maanden
Resterend budget
€ 7.000.000,- ?
Subsidiepercentage
40% ?
Success rate
50% ?

Voor wie

Mkb-bedrijven in Drenthe, Fryslân en Groningen die in een samenwerkingsverband met kennisinstellingen, netwerkorganisaties of andere mkb’ers zitten.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Kosten van materialen voor het doen van onderzoek inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.
  • Het project bevindt zich in het stadium vóórdat er een prototype is gebouwd;

Wat zijn de voorwaarden?

  • In het project staat kennisuitwisseling centraal;
  • De focus ligt op kennisontwikkeling, -uitwisseling buiten de grenzen van de eigen sector en het doorvoeren of stimuleren van innovaties;
  • Minimaal twee partijen werken samen, waaronder minimaal één mkb-onderneming;
  • Het project heeft een sterk onderscheidend karakter (de onderzoeksresultaten hebben bijvoorbeeld een bijzondere maatschappelijke betekenis of de samenwerking is bijzonder omdat het gaat om kleine mkb’ers die tot nu toe nauwelijks bereikt worden).

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Visafval wordt schoenenleer

SNN Kennisontwikkeling Living Foods
"Zo’n 45% van de vis wordt niet gebruikt. Dat is niet meer van deze tijd, zulke voedselverspilling".
Timo ter Voort
Bekijk case
.
Visafval wordt schoenenleer

Met zijn bedrijf Living Foods werkt Timo ter Voort aan innovaties in de agro- en foodsector. Een bezoek aan een visverwerkingsbedrijf vormde de inspiratie voor het project Searious Fish, waarbij naar duurzame bestemmingen wordt gezocht voor het restafval in de visindustrie.

“Ik was verbaasd over de hoeveelheid slachtafval die daar werd weggegooid. Zo’n 45% van de vis wordt niet gebruikt. Dat is niet meer van deze tijd, zulke voedselverspilling. Dus heb ik acht bedrijven uit Noord-Nederland bijeengebracht, allemaal met hun eigen expertise. Samen kijken we wat we kunnen doen met dat afval. Dat levert allemaal deelprojecten op.”

Zo worden er eiwitten uit de vishuiden gehaald, die vervolgens weer in andere producten gebruikt kunnen worden. En ze maken leer van vishuiden, dat wordt gebruikt voor schoenen en kleding. “Dat is gek genoeg ons meest succesvolle project. Je kunt wel een mooi product bedenken, maar als het te duur is om te gebruiken dan slaat het niet aan. Het looien van vishuiden is zowel technisch als financieel een haalbaar project.”

“Innovatie zit in mijn bloed. Ik wil de hoogst haalbare kwaliteit op de meest duurzame manier. In de agro- en foodsector valt nog veel winst te behalen. De landbouw is aartsconservatief en dat staat innovatie in de weg. We onderzoeken welke kansen er liggen voor ondernemers, doen proeven en verkennen de markt. Iedereen die iets doet binnen de visketen zit bij ons aan tafel. De vissers, de fabrikanten, de visverwerking, de afslag, voedseltechnologen. Dat is uniek.”

Het project heeft subsidie ontvangen vanuit Kennisontwikkeling 2018.

 

Ik wil subsidie Kennisontwikkeling aanvragen

Afbeelding heb je een innovatief idee, neem contact met ons op

Heb je een innovatief idee? Wij kijken graag met je mee!

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie Kennisontwikkeling aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall