Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Kennisontwikkeling 2018: Voorwaarden- scheppend project

Afbeelding Kennisontwikkeling alles begint met een idee

Introductie

Kennis is een onmisbare voorwaarde voor innovatie. Zonder kennis van nieuwe technieken en processen komt innovatie immers niet tot stand. De subsidie van Kennisontwikkeling 2018 is bedoeld voor mkb’ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere mkb’ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Zo versterkt de Subsidie Kennisontwikkeling de kennispositie van het Noorden. Voorwaardenscheppende projecten zijn projecten waarbij netwerkbijeenkomsten of activiteiten worden georganiseerd rondom een thema. Als resultaat ontstaan nieuwe samenwerkingen op het gebied van innovatie en nieuwe technologieën.<

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 april 2019
Besluit op aanvraag
3 maanden
Resterend budget
€ 7.000.000,- ?
Subsidiepercentage
40% ?
Success rate
50% ?

Voor wie

Mkb-bedrijven in Drenthe, Fryslân en Groningen die in een samenwerkingsverband met kennisinstellingen, netwerkorganisaties of andere mkb’ers zitten.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • kosten van eigen uren die nodig zijn voor het verrichten van de voorwaardenscheppende activiteiten en alle direct daaraan gerelateerde kosten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project bevordert samenwerking en innovatie in een netwerk met het mkb als doelgroep;
  • De focus ligt op kennisontwikkeling, -uitwisseling buiten de grenzen van de eigen sector en het doorvoeren of stimuleren van innovaties;

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

‘Een investering in de toekomst’

Circulair Friesland
"Circulair Friesland brengt vooruitstrevende ondernemers in contact met elkaar, maar ook met het onderwijs en lokale overheden".
Houkje Rijpstra
Bekijk case
.
‘Een investering in de toekomst’

Isolatie gemaakt van afgedankte jeans. Een speeltoestel van oude windmolenwieken. Nieuwe tegels van plastic uit ons huishoudafval. Trucks die rijden op biobrandstof, opgewekt uit koeienmest. De Vereniging Circulair Friesland telt inmiddels 70 leden en ondersteunt tientallen geslaagde, circulaire projecten en nieuwe initiatieven. Directeur Houkje Rijpstra is trots op Fryslân: ‘Nederlandse en zelfs Europese regio’s zien ons als voorbeeld.’

“De economie van het gezonde verstand” noemt Circulair Friesland de circulaire economie ook wel. Want: al die grondstoffen die we gebruiken voor smartphones, woningen, huishoudelijke apparaten en waterflesjes kunnen we niet altijd maar blijven weggooien. Het is een keer op.

‘Een doel van de circulaire economie is om grondstoffen efficiënt te hergebruiken en op nieuwe manieren onze producten te produceren. Neem windmolens,’ zegt Houkje Rijpstra. ‘Niemand weet wat ermee moet gebeuren als ze afgeschreven zijn. En omdat het niemand zijn verantwoordelijkheid is, liggen ze vervolgens jarenlang te roesten op een boerenerf. Stel dat we vóóraf al nadenken over manieren om deze materialen weer terug te krijgen in de keten. Idealiter weten we dan van elke metaalplaat waarvoor het over 10 jaar weer gebruikt kan worden.’

Verbinden en faciliteren

Circulair Friesland bestaat sinds begin 2016. De initiators zagen op verschillende plekken in Fryslân circulaire initiatieven ontstaan, waarbij het wiel steeds weer opnieuw werd uitgevonden. ‘Dat is toch zonde van de tijd, het geld en de energie? Daarom zetten wij ons in om deze kennis onderling uit te wisselen en samen verder te ontwikkelen,’ benadrukt ze. ‘Circulair Friesland brengt vooruitstrevende ondernemers in contact met elkaar, maar ook met het onderwijs en lokale overheden.’

Leden met visie

Tot haar leden rekent de vereniging alle Friese kennisinstellingen, 15 Friese gemeenten en uiteenlopende grote bedrijven. Het Friese bedrijfsleven toont volop belangstelling. Technische dproducenten, maar ook financiële dienstverleners en zorgverzekeraars. Volgens Houkje Rijpstra zien zij hun deelname als een logische investering in de toekomst en in de bedrijvigheid in de provincie. ‘Er is nog veel uit te vinden binnen de circulaire economie en wat we ontdekken, delen we in het netwerk. Samen bedenken we slimme oplossingen voor de kringlopen in landbouw, plastics, bouw, energie en mobiliteit en spelen we in op de nieuwe markten die de circulaire economie aanboort.’

100% hernieuwbare energie is onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie. Maar, benadrukt Circulair Friesland, het gaat ook om het sociale aspect - iedereen doet mee - en het ecologische aspect - wat betekent mijn actie of product voor de biodiversiteit.

Nieuwe wereld

Dat er veel gaat veranderen, staat als een paal boven water. ‘Als grondstoffen in een nieuwbouwhuis van nu, over 50 jaar ook weer een nieuwe bestemming krijgen, dan behouden die materialen een bepaalde waarde voor de fabrikanten of bouwer. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe afzetmarkten, diensten, regelgeving en banen.’

Het project heeft subsidie ontvangen vanuit Kennisontwikkeling 2018.

 

Ik wil subsidie Kennisontwikkeling 2018 aanvragen

Afbeelding heb je een innovatief idee, neem contact met ons op

Heb je een innovatief idee? Wij kijken graag met je mee!

Team Kennisontwikkeling denkt graag met je mee.

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie Kennisontwikkeling 2018 aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall