Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

ondernemersregelingen technisch

Subsidie MIT 2016 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

01 september 2016 00:00

Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

proces

 

Wet-en regelgeving

Download alle documenten

Lopend

Innovatie-adviesproject

Er is akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie ontvangt. Dit bedrag is binnen 3 weken na ontvangst van de verleningsbeschikking op je rekening bijgeschreven.

Haalbaarheidsproject

Er is akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie ontvangt.

  • Dit bedrag is lager dan 25.000 euro: binnen 3 weken na ontvangst van de verleningsbeschikking wordt de subsidie op je rekening bijgeschreven.
  • Dit bedrag is hoger of gelijk aan 25.000 euro: dan kun je een voorschot ontvangen.

Voorschot ontvangen:

  • Je bent met het haalbaarheidsonderzoek begonnen en dit bevestig je schriftelijk. Je ontvangt een eerste voorschot van 50%.
  • Het haalbaarheidsonderzoek is voor meer dan de helft uitgevoerd en dit bevestig je schriftelijk. Je ontvangt een tweede voorschot van 30%.

Voorschot MIT indienen

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten voorschot haalbaarheidsproject
0.96mb
Formulier eerste voorschot
0.42mb
Download document
Formulier tweede voorschot
0.42mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Vaststelling

Innovatie-advies 

De subsidie is verleend. Je start binnen 4 maanden met het innovatie-adviesproject. Het project moet binnen 12 maanden)= zijn afgerond. Na afronding dien je de Verklaring afronding innovatie-adviesproject in. Let op: dit is mogelijk tot 4 weken na afloop van het project.  

Haabaarheidsproject

Met het haalbaarheidsonderzoek start je binnen 4 maanden nadat de subsidie is verleend. Het project moet binnen 12 maanden zijn afgerond. Na afronding dien je het vaststellingsverzoek in. Let op: dit is mogelijk tot 4 weken na afloop van het project. Het resterende subsidiebedrag wordt na controle van het vaststellingsverzoek aan je overgemaakt.

Met het vaststellingsverzoek stuur je de volgende documenten mee:

  • Een verslag of rapport van het uitgevoerde project
  • Een samenvatting van het project waarin je aantoont dat de activiteiten waarvoor subsidie is gekregen zijn uitgevoerd en dat je aan de subsidie verplichtingen hebt voldaan.

Vaststelling MIT indienen

Benodigde documenten

Download alle documenten
contact opnemen

Heb je een vraag?

Neem contact op met team MIT.

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

een idee?

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall