Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2019 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verder onderzoek of ontwikkeling.

Budget
Aangezien het budget ruimschoots is overschreden, is de kans nihil dat er voor aanvragen die nog worden ingediend budget beschikbaar is. 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
10 september 2019 ?
Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 0,00 ?
Subsidiepercentage
40%

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
 • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
 • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Topsectoren

Download alle documenten

Wijzigingen MIT 2019 ten opzichte van de MIT 2018

 • De maximale subsidie is aangepast naar 20.000 euro 
 • In de MIT 2018 mocht een haalbaarheidsproject bestaan uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. In de MIT 2019 is deze voorwaarde eruit gehaald en is het alleen mogelijk onderzoek te doen naar en de analyse van het potentieel van nieuwe of het aanmerkelijk vernieuwen van producten, procedés of diensten, inclusief trial and error onderzoek.
 • In de MIT 2018 waren de subsidiabele kosten als volgt omschreven: 'kosten die in redelijkheid toe te rekenen zijn aan het haalbaarheidsproject'. De subsidiabele kosten zijn in de MIT 2019 aangescherpt.

Bekijk alle subsidies voor ondernemers

Past de subsidie MIT 2019 niet bij jouw innovatief idee? Bekijk het complete overzicht van SNN subsidies voor ondernemers.

Naar overzicht subsidies

SNN Subsidie Man achter scherm

Een betere behandeling voor strottenhoofdkanker

interview mit
"De medicus die de behandeling doet is onze klant, maar het hogere doel is de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren."
Abe van der Werf
Bekijk case
.
Een betere behandeling voor strottenhoofdkanker

In de medische technologie wordt continu gewerkt aan het verbeteren van behandelingen. Machnet in Roden produceert spoelen voor MRI-scanners en is nu bezig met de ontwikkeling van een speciale spoel die helpt om strottenhoofdkanker goed in beeld te brengen.  

“Dan kan de bestraling heel gericht worden uitgevoerd bij de patiënt, zodat er zo min mogelijk schade wordt aangericht aan het omliggende weefsel”, vertelt algemeen directeur Abe van der Werf. “Technologisch is dat mogelijk, maar er zijn nog veel obstakels die overwonnen moeten worden. Dankzij de subsidie kunnen we een haalbaarheidsonderzoek doen. Dat gebeurt in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum. Die deskundigheid heb je nodig, er zit daar een hoogleraar die veel van techniek weet en iemand met veel kennis van het ziektebeeld. We kijken of we de larynxspoel zo kunnen construeren dat hij samen met de hoofdspoel van de MRI-scanner gebruikt kan worden. Gaat de ene spoel de andere beïnvloeden? Er zou uit het onderzoek kunnen komen dat het helemaal niet mogelijk is, maar we hebben goede hoop.” 

“De medicus die de behandeling doet is onze klant, maar het hogere doel is de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren. Soms is vernieuwing wel moeilijk, omdat medici graag vasthouden aan conservatieve methoden waarvan ze weten dat die werken. Nu wordt de kanker ook al met de MRI-scanner in beeld gebracht, maar zijn de beelden vager. Dan moet je een grotere veiligheidsmarge aanhouden en beschadig je ook gezond weefsel. Het klinkt misschien perfectionistisch, maar ik ga niet voor de 2% verbetering. Het kan allemaal nog veel beter.”  

Agenda

 • 05 okt
  t/m
  06 okt

  Bezoek het Weekend van de Wetenschap!

  het SNN i.s.m. Weekend van de Wetenschap

  Op 5 en 6 oktober vindt het Weekend van de Wetenschap plaats. Ook in Noord-Nederland zetten organisaties hun deuren...

 • 26 nov

  Groninger Ondernemingsprijs 2019

  Groninger Ondernemingsprijs

  De Groninger Ondernemingsprijs 2019 is begonnen, nu de jury de namen van de tien genomineerde bedrijven bekend heeft gem...

Verordening, wet-en regelgeving

Download alle documenten

Benodigde documenten aanvraag

 • (Geconsolideerde) jaarrekening voorafgaand boekjaar (de jaarrekening wordt opgevraagd om te kunnen controleren of je het project financieel gezien kunt dragen).
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming. (indien je onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen).
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie (indien je al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project)
 • Offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden en/ of materialen).

Benodigde downloads

2.45mb
Ondertekening aanvraag
0.27mb
Download document
Format projectplan
0.06mb
Download document
Model mkb-toets
0.31mb
Download document
Model de-minimisverklaring
0.23mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbondenonderneming kosten maakt binnen het project)
0.88mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien je aanvraag verloopt via een intermediair)
0.58mb
Download document
Privacyverklaring (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall