Ga naar de inhoud

Het SNN-kantoor is voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst op 16 maart 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Subsidie MIT 2019 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail. 

Behandelproces aanvraag

 

behandelproces aanvraag

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. De subsidie wordt binnen 3 weken na verleningsbeschikking op je rekening gestort. 

Binnen 12 maanden moet het project afgerond zijn. 

Behandelproces lopend

 

lopend proces

Vaststelling

De subsidie is verleend. Je start binnen 4 maanden met het project. Het project moet binnen 12 maanden zijn afgerond. Na afronding dien je de Verklaring afronding haalbaarheidsproject in. Let op: dit is mogelijk tot 4 weken na afloop van het project.  

Vaststelling MIT indienen

 

Behandelproces vaststelling

vaststelling

 

 

Benodigde documenten

Download alle documenten

Bij te houden stukken

Download alle documenten
 • Een verslag of rapport van de uitgevoerde werkzaamheden, dat aantoont dat de activiteiten waarvoor de
  subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen;
 • Facturen en betalingsbewijzen van de gedeclareerde projectkosten; (Alleen van toepassing als er sprake is
  andere kosten dan alleen personeelskosten).
meerdere personen

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

idee

Heb je een vraag?

Neem contact op met team MIT. 

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Raak geïnspireerd

"De medicus die de behandeling doet is onze klant, maar het hogere doel is de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren."

Abe van der Werf
interview mit

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall