Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2019

Alles begint met een idee

Als mkb’er kun je namens een samenwerkingsverband (twee of meer losstaande mkb-ondernemingen) een aanvraag indienen voor een onderzoeks- en ontwikkelproject. Dit project is kansrijk en innovatief én levert omzet op voor Noord-Nederland.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
10 september 2019 ?
Besluit op aanvraag
14 weken ?
Resterend budget
€ 2.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
35% ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen in een R&D samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande MKB-ondernemingen, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D samenwerkingsproject.

Elke deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé
 • Een samenwerkingsproject wat past binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
 • Het samenwerkingsproject past binnen de Innovatieprogramma's topsectoren
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond
 • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
 • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren.
 • Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 100.000,- per deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband.
 • Wanneer het subsidiebedrag voor het R&D samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- bedraagt dan bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 175.000,-,

Verordening, wet-en regelgeving

Download alle documenten

Benodigde documenten aanvraag

 • (Geconsolideerde) jaarrekening voorafgaand boekjaar 
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen (vormvrij en indien van toepassing)
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie (indien u al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project

Benodigde downloads voor je aanvraag

Downloads
1.61mb
Model projectplan
0.58mb
Download document
Format begroting
0.12mb
Download document
Verklaring financiele moeilijkheden
0.25mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekend penvoerder
0.04mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekend projectpartner
0.04mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair
0.15mb
Download document
MKB verklaring
0.31mb
Download document
Privacyverklaring subsidies
0.12mb
Download document

Innovatieprogramma's topsectoren

Wil je meer weten over de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Agenda

 • 05 okt
  t/m
  06 okt

  Bezoek het Weekend van de Wetenschap!

  het SNN i.s.m. Weekend van de Wetenschap

  Op 5 en 6 oktober vindt het Weekend van de Wetenschap plaats. Ook in Noord-Nederland zetten organisaties hun deuren...

 • 26 nov

  Groninger Ondernemingsprijs 2019

  Groninger Ondernemingsprijs

  De Groninger Ondernemingsprijs 2019 is begonnen, nu de jury de namen van de tien genomineerde bedrijven bekend heeft gem...

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall