Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Alles begint met een idee

MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2018

Introductie

Als mkb’er kun je namens een samenwerkingsverband (twee of meer losstaande mkb-ondernemingen) een aanvraag indienen voor een onderzoeks- en ontwikkelproject. Dit project is kansrijk en innovatief én levert omzet op voor Noord-Nederland.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
06 september 2018 ?
Besluit op aanvraag
14 weken ?
Resterend budget
€ 2.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
35% ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen in een R&D samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande MKB-ondernemingen, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D samenwerkingsproject.

Elke deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé
  • Een samenwerkingsproject wat past binnen de Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA); en de Innovatieprogramma’s topsectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
  • De innovatie draagt bij aan een van de doelstellingen van een topsector
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond
  • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
  • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren.
  • Het subsidiebedrag bedraagt ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 100.000,- per deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband.
  • Wanneer het subsidiebedrag voor het R&D samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- bedraagt dan bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 175.000,-,

Verordening, wet-en regelgeving

Alle documenten downloaden

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall