Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Niet-productieve investeringen water - Drenthe 2019

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van de KRW- en klimaatdoelen. Door realisatie van deze doelen wordt de waterkwaliteit verbeterd en ontstaan duurzame watersystemen. Dit betreffen niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
25 augustus 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 6.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten, samenwerkingsverbanden van hiervoor genoemde partijen en bestuurscommissies.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water, de (her)inrichting, transformatie of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water-, KRW- en klimaatdoelen, incl. de daarbij behorende werkzaamheden.
 • De niet-productieve investeringen dienen (grotendeels) uitgevoerd te worden in of ten behoeve van de gebieden: Ossehaar, Schoonebeekerdiep, Witterdiep, Noord Willemskanaal, Onlanden of Koningsschut.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
 • Het totaal aan proceskosten (incl. btw) voor voorbereiding en uitvoering van de niet-productieve investeringen bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.
 • Beoordeling van het project vindt plaats op basis van het geografisch selectiecriterium. Projecten dienen (grotendeels) uitgevoerd te worden in of t.b.v. de gebieden: Ossehaar, Schoonebeekerdiep, Witterdiep, Noord Willemskanaal, Onlanden of Koningsschut.
 • De subsidie bestaat voor 50% uit ELFPO-middelen en voor 50% uit regionale cofinanciering van overheden niet zijnde de provincie.
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw.
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 350.000 euro.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit maatregel Niet-productieve investeringen water 2019 - Drenthe
  4.15mb
  Download document

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen water - Drenthe 2019

Terug naar de natuur

afbeelding vistrap
“Minder wateroverlast door de natuur te herstellen”
Gerard Zeemans
Bekijk case
.
Terug naar de natuur

Het klimaat verandert in rap tempo. Dat merk je niet alleen aan de lange nazomer, maar ook aan de steeds heftiger wordende regenbuien. Om al dat water in goede banen te leiden en overlast te beperken, is er flink geïnvesteerd in het bekensysteem van het Peizerdiep ten zuiden van de stad Groningen. Een belangrijk onderdeel van dat stelsel zijn een aantal specifieke beekvissen die de beken bewonen. Om hun migratie hiervan te bevorderen, is er  een gloednieuwe vistrap gebouwd. Het waterschap Noorderzijlvest heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

Waarom er een nieuw bekenstelsel nodig was

In de jaren 50 tot en met 70 van de vorige eeuw is er veel geïnvesteerd in landbouw. Daar moest veel voor wijken. Boeren wilden droge akkers, en kronkelende beekjes werden kaarsrechte sloten. Inmiddels is de visie op intensieve landbouw veranderd, en worden steeds meer natuurgebieden teruggebracht naar hun oorspronkelijke situatie. Dat geldt ook voor het bekenstelsel ten zuiden van de stad Groningen.

Gerard Zeemans van het waterschap vertelt meer: “Waarom dat bekenstelstel nodig was? Om water vast te kunnen houden. In rechte sloten stroomt overtollig water razendsnel naar plekken waar je het liever niet hebt. Op straat of in je kelder, bijvoorbeeld. Door te investeren in een bekenstelsel, rem je het water af. Je creëert meer ruimte voor het water, zodat te veel water niet tot overstromingen leidt. Dat is modern waterbeheer: eerst proberen het water vast te houden, als dat niet lukt proberen het te bergen. Als laatste redmiddel kun je het dan nog afvoeren.”

Het bekenstelsel moet leven

Je bent er nog niet met het aanleggen van een aantal beken. Het is ook belangrijk dat het gebied weer als ecologisch systeem gaat  functioneren. En daar is leven voor nodig. Gerard: “Je kunt geen 12 miljoen investeren in een nieuw bekenstelsel, en het vervolgens allemaal op z’n beloop laten. Om de oorspronkelijke bewoners van de beken weer terug te laten komen, was er een nieuwe vistrap nodig. Dat hebben we kunnen doen mede dankzij subsidie.”

Een nieuwe vistrap

Met een vistrap kunnen vissen een hoogteverschil overbruggen. De huidige vistrap is gedateerd, en alleen te gebruiken door grote, sterke vissen. Nu ligt er een nieuwe vistrap, die ook kleinere vissen de mogelijkheid geeft om het bekenstelstel te gaan bewonen.

Gerard: “Ik ben ontzettend trots op het resultaat. Er ligt niet alleen een mooie vistrap, maar we hebben hem ook mooi in het bestaande landschap ingepast. De vistrap is pas geopend door een lokale bewoner. Nu gaan we monitoren om te zien of de vistrap goed functioneert.”

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall