Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Niet-productieve investeringen water - Fryslân zomer 2019

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor maatregelen die bijdragen aan niet-productieve investeringen water voor KRW- en/of klimaatdoelen afkomstig uit de KRW-nota's en/of het Waterhuishoudingsplan. Dit kan bijvoorbeeld voor het verbreden van te smalle hoofdwatergangen, het verbreden en/of natuurvriendelijk inrichten van te smalle of ecologische KRW-hoofdwatergangen of KRW-boezemkanalen, opzetten peilen, inrichten van bergings- of retentiegebieden, et cetera. De investering dient uitgevoerd te worden op locaties die zijn aangegeven op de "KRW Opgavenkaart POP3 2018". Bij de uitvoering van de maatregelen moet een directe link met de landbouw zijn.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 augustus 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 4.357.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Niet-productieve investeringen water voor één of meerdere KRW-maatregelen zoals weergegeven in het openstellingsbesluit.
  • Niet-productieve investeringen water voor klimaatmaatregelen zoals weergegeven in het openstellingsbesluit.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
  • De investering (KRW-maatregel) dient uitgevoerd te worden op locaties die zijn aangegeven op de "KRW Opgavenkaart POP3 2018".
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen met een aangetoonde directe link met de landbouw.
  • Algemene kosten, kosten van projectmanagement en projectadministratie en voorbereidingskosten zijn subsidiabel met een totaal maximum percentage van 40% van de totale subsidiabele kosten (zie artikel 6 openstellingsbesluit).
  • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
  • Hoogte van de subsidiabele kosten bedragen na beoordeling minimaal 200.000 euro.
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit en KRW-opgavenkaart

Download alle documenten

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen water - Fryslân zomer 2019

Terug naar de natuur

afbeelding vistrap
“Minder wateroverlast door de natuur te herstellen”
Gerard Zeemans
Bekijk case
.
Terug naar de natuur

Het klimaat verandert in rap tempo. Dat merk je niet alleen aan de lange nazomer, maar ook aan de steeds heftiger wordende regenbuien. Om al dat water in goede banen te leiden en overlast te beperken, is er flink geïnvesteerd in het bekensysteem van het Peizerdiep ten zuiden van de stad Groningen. Een belangrijk onderdeel van dat stelsel zijn een aantal specifieke beekvissen die de beken bewonen. Om hun migratie hiervan te bevorderen, is er  een gloednieuwe vistrap gebouwd. Het waterschap Noorderzijlvest heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

Waarom er een nieuw bekenstelsel nodig was

In de jaren 50 tot en met 70 van de vorige eeuw is er veel geïnvesteerd in landbouw. Daar moest veel voor wijken. Boeren wilden droge akkers, en kronkelende beekjes werden kaarsrechte sloten. Inmiddels is de visie op intensieve landbouw veranderd, en worden steeds meer natuurgebieden teruggebracht naar hun oorspronkelijke situatie. Dat geldt ook voor het bekenstelsel ten zuiden van de stad Groningen.

Gerard Zeemans van het waterschap vertelt meer: “Waarom dat bekenstelstel nodig was? Om water vast te kunnen houden. In rechte sloten stroomt overtollig water razendsnel naar plekken waar je het liever niet hebt. Op straat of in je kelder, bijvoorbeeld. Door te investeren in een bekenstelsel, rem je het water af. Je creëert meer ruimte voor het water, zodat te veel water niet tot overstromingen leidt. Dat is modern waterbeheer: eerst proberen het water vast te houden, als dat niet lukt proberen het te bergen. Als laatste redmiddel kun je het dan nog afvoeren.”

Het bekenstelsel moet leven

Je bent er nog niet met het aanleggen van een aantal beken. Het is ook belangrijk dat het gebied weer als ecologisch systeem gaat  functioneren. En daar is leven voor nodig. Gerard: “Je kunt geen 12 miljoen investeren in een nieuw bekenstelsel, en het vervolgens allemaal op z’n beloop laten. Om de oorspronkelijke bewoners van de beken weer terug te laten komen, was er een nieuwe vistrap nodig. Dat hebben we kunnen doen mede dankzij subsidie.”

Een nieuwe vistrap

Met een vistrap kunnen vissen een hoogteverschil overbruggen. De huidige vistrap is gedateerd, en alleen te gebruiken door grote, sterke vissen. Nu ligt er een nieuwe vistrap, die ook kleinere vissen de mogelijkheid geeft om het bekenstelstel te gaan bewonen.

Gerard: “Ik ben ontzettend trots op het resultaat. Er ligt niet alleen een mooie vistrap, maar we hebben hem ook mooi in het bestaande landschap ingepast. De vistrap is pas geopend door een lokale bewoner. Nu gaan we monitoren om te zien of de vistrap goed functioneert.”

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall