Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

afbeelding open innovatie call

Open Innovatie Call aangevraagd bij SNN en nu?

Loket gesloten
Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering. De deskundigencommissie beoordeelt elk project op de eigen merites, waarbij per project onderscheidende onderdelen de doorslag kunnen geven. De uitvoeringsregeling beschrijft op welke onderdelen een initiatief zich kan onderscheiden en wat belangrijk is in een initiatief. De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van de bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Zegt ook de bestuurscommissie ‘ja’ tegen een aanvraag, dan rondt het SNN de subsidietechnische toets af. Samen met jou zetten we de laatste subsidie-technische puntjes op de ‘i’. Na een positief besluit worden de concept-subsidiebeschikking en de concept-uitvoeringsovereenkomst opgesteld en met je besproken. Na instemming volgt ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en wordt de subsidiebeschikking afgegeven.
 

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Bijbehorende downloads

Documenten bij aanvraagfase
1.88mb
Bewijs rechtsgeldig getekende aanvraag penvoerder
0.06mb
Download document
Checklist benodigde informatie
0.02mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekende aanvraag projectpartner
0.06mb
Download document
Machtigingsformulier voor de intermediair
0.56mb
Download document
Model mkb-toets
0.16mb
Download document
Format projectplan
0.41mb
Download document
Begrotingsopzet
0.24mb
Download document
Privacyverklaring subsidies 25-05-2018
0.12mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden
0.25mb
Download document

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een subsidiebeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de subsidiebeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn in.

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie).
Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens de projectperiode, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.
De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de subsidiebeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

AFbeelding heb je een innovatief idee

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding: Wil jij andere ondernemers inspireren?

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall