Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding proeftuinen alles begint met een idee

Proeftuinen 2018 aangevraagd bij het SNN en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-Webportal.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering en geeft punten voor:

  • de bijdrage aan de doelstelling van het OP EFRO (35 punten)
  • de mate van innovatie (25 punten)
  • de kwaliteit van de business case (25 punten)
  • en duurzaamheid (15 punten).

De beoordelingscriteria en puntenverdeling zijn nader uitgewerkt in artikel 9 van de uitvoeringsregeling Proeftuinen 2018. Behaalt een project 70 punten of meer, dan adviseert de deskundigencommissie het SNN om subsidie toe te kennen. De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van de bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

 

Zegt ook de bestuurscommissie ‘ja’ tegen een aanvraag, dan voert het SNN nog één laatste controle uit: voldoet de aanvraag aan de (Europese) regelgeving en past het binnen de uitvoeringsregeling? Als ook dit positief is, wordt subsidie verleend aan het project. Het besluit wordt gepubliceerd in het EFRO Webportal.

Behandelproces

afbeelding behandelproces tot besluit aanvraag

Uitvoeringsregeling

Download alle documenten

Vergaderdata

Download alle documenten
  • Vergaderdata Deskundigencommissie en bestuurscommissie Economische Zaken
    0.01mb
    Download document

Bijbehorende downloads

Documenten bij aanvraagfase
2mb
Format begroting
0.04mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekende aanvraag penvoerder
0.06mb
Download document
Bewijs rechtsgeldig getekende aanvraag projectpartner
0.06mb
Download document
Machtigingsformulier voor de intermediair
0.11mb
Download document
Model projectplan
0.09mb
Download document
Privacyverklaring subsidies 25-5-2018
0.12mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden
0.25mb
Download document
Voorbeeldverklaring-de-minimissteun
0.07mb
Download document
AGVV 2014 Nr. 651/2014
0.69mb
Download document
AGVV 2017/1084 wijziging van de verordening Nr. 651/2014
0.51mb
Download document

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn (de projectperiode van maximaal 3 jaar) in.

Behandelproces

Afbeelding behandelproces lopende aanvraag

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Je kunt het vaststellingsverzoek tot maximaal dertien weken na de einddatum van het project indienen.

Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens de projectperiode, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Behandelproces

Afbeelding behandelproces vaststelling
afbeelding neem contact met ons op

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

afbeelding Wil jij anderen inspireren met jouw project?

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall