Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Foto RIG2019 - Afbeelding overleggende mensen

SUBSIDIE RIG 2019 AANGEVRAAGD – EN NU?

31 december 2021 00:00

Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Fases van het subsidietraject

Ontvangstbevestiging en inbehandelingname

De provincie Groningen beoordeelt of de aanvraag compleet is. Is dit niet het geval, krijg je een verzoek tot het volledig maken van de aanvraag. Is de aanvraag volledig, draagt de provincie Groningen deze over aan het SNN. Je aanvraag wordt door ons inhoudelijke beoordeeld. Wij nemen vervolgens contact op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens die bedrijfsbezoek bespreken we met jou de aanvraag. Hierna besluiten over de toekenning van de subsidie.

Heb je subsidie toegekend gekregen, dan ontvang je een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project moet binnen 36 maanden zijn afgerond.

Voortgang rapporteren

Elke 12 maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk 1 jaar en 1 maand na dagtekening van je verleningsbeschikking in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket. Je kan tegelijk met de voortgangsrapportage een voorschotverzoek indienen. De hoogte van het voorschot bepalen we door de kosten die volgens je rapportage gemaakt en betaald zijn, te vermenigvuldigen met het verleende subsidiepercentage tot maximaal 80% van de verleende subsidie.

Voortgangsrapportage indienen

Projectwijziging indienen

Je moet een wijziging in jouw project altijd vooraf aan ons melden. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in projectactiviteiten, financiers, begroting, uitvoeringstermijn en dergelijke. Samen met jou kijken we in hoeverre de wijziging gevolgen heeft voor de verleningsbeschikking. Je dient het wijzigingsverzoek in via het eLoket. Het is belangrijk dat je de reden van wijziging goed motiveert.

Wijzigingsverzoek indienen

Regeling en toelichting

Download alle documenten
Foto Laptop voor contact

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder!

rig@snn.nl 050 522 4900

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall