Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Samenwerking in het kader van het EIP Fryslân 2018

Introductie

Ontvang subsidie voor innovaties in de landbouwsector. In een samenwerkingsverband ontwikkel en test je een innovatie die bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouwsector in Fryslân.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
08 juni 2018 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
Resterend budget
€ 1.500.000 ?
Subsidiepercentage
25% - 100% ?

Voor wie

Een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen. Er is minimaal één landbouwer actief binnen het samenwerkingsverband of een partij die landbouwers vertegenwoordigt.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het ontwikkelen van een economisch verdienmodel waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingevuld
 • De verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Noord Nederland
 • Het stimuleren van een de transitie naar een meer duurzaam gebruik van de bodem
 • Het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân
 • Het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân
 • Het stimuleren van maatregelen voor de vertraging van de veenoxidatie, rendabel boeren op nat(ter) veen en nieuwe verdienmodellen voor nat veen.
 • Het vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de transitie naar een circulaire economie
 • Het vanuit de landbouw aanjagen van de biobased economy en groene chemie
 • Precisielandbouw

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project bevindt zich op TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 25.000 euro
 • Hoogte van de subsidie voor kleine innovatieprojecten bedraagt na beoordeling maximaal 65.000 euro
 • Hoogte van de subsidie voor grote innovatieprojecten bedraagt na beoordeling maximaal 200.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Verordening, wet- en regelgeving

Openstellingsbesluit
3mb
Openstellingsbesluit EIP Fryslân 2018
0.77mb
Document downloaden
Verordeningen
3mb
Wijziging Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - december 2017
0.22mb
Document downloaden
Wijziging Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - maart 2017
0.88mb
Document downloaden
Regeling tot wijziging van de SubsidieregelingPlattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - oktober 2016
0.25mb
Document downloaden
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (Regeling POP3 subsidies) - februari 2016
1.17mb
Document downloaden

Ik wil EIP-subsidie aanvragen

Project uitgelicht: HLB B.V.

HLB B.V.
“Het mooiste vind ik om de telers met behulp van onze kennis vooruit te helpen en vervolgens samen oplossingen te bedenken.”
Machiel Goosen, HLB B.V.
Bekijk case
.

HLB B.V.

Het onderzoeksbureau HLB BV in Wijster is opgericht in de jaren zestig. Er werken in totaal 135 onderzoekers, laboranten en adviseurs, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: voortdurend nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Met de subsidie die zij ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers in de veenkoloniën omtrent aardappelmoeheid. “In Noord-Nederland lopen wij qua kennis voor op de rest van de wereld gezien de intensieve teelt hier”, aldus Machiel Goosen, assistent Teeltadviseur. “Door het geven van trainingen en de gesprekken met de telers aan te gaan, proberen wij onze kennis over te brengen en hen bewust te maken van de problematiek betreffende aardappelmoeheid. Dankzij dit intensieve contact krijgen wij tegelijk weer meer inzicht in de problematiek. Het uiteindelijke doel is om aardappelmoeheid samen te bestrijden en beheersbaar te maken.”

Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil EIP-subsidie aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall