Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Samenwerking voor innovaties - Drenthe 2019

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Ontvang subsidie voor het uitvoeren van een innovatieproject in de landbouwsector. De subsidie draagt bij aan de ontwikkeling en het uitvoeren van testen ten behoeve van de verduurzaming van de landbouwsector in de provincie Drenthe. Het project sluit aan bij de doelen en programma's van het programma Toekomstgerichte Landbouw en/of de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur en bevindt zich in de ontwikkelfase van TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
23 augustus 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 800.000,00 ?
Subsidiepercentage
25% tot 100% ?

Voor wie

Een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen. Er is minimaal één landbouwer actief binnen het samenwerkingsverband en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie.
  • Een innovatieproject dat zich bevindt op TRL-niveau 4,5,6 of 7 en bijdraagt aan één of meer van de volgende thema's: natuurinclusieve-, precisie-, en/of kringlooplandbouw, programma toekomstgerichte landbouw of ontwikkelagenda melkveehouderij & natuur.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project wordt geheel of grotendeels uitgevoerd in de provincie Drenthe.
  • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project.
  • Aan het samenwerkingsverband neemt tenminste één landbouwer deel.
  • Het project heeft als doel het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties.
  • Indien het project geen betrekking heeft op de handel in en voortbrenging van landbouwproducten, dan dient het project in ieder geval gericht te zijn op experimentele ontwikkeling om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 100.000 euro.
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 400.000 euro.
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten

Soja: goed voor mens en grond

Afbeelding Agrifirm
Het introduceren van een nieuw gewas is geen kwestie van het planten van een paar zaadjes.
Henk Vermeer
Bekijk case
.
Soja: goed voor mens en grond

Hoe zorg je ervoor dat een gewas dat vooral wordt geteeld in tropische en subtropische zones zijn plek vindt op de Nederlandse akkers, op een manier die voor consumenten en akkerbouwers waardevol is? Met die vraag zijn ze 6 jaar geleden voor het eerst bij Agrifirm aan de slag gegaan.

Henk Vermeer vertelt: “Akkerbouwers zetten het liefst elk jaar bieten en aardappels op hun land. Die gewassen leveren ze het meeste op. Maar om de bodem gezond te houden, moet je regelmatig rouleren. Het is goed om intensieve gewassen dan af te wisselen met een rustgewas. Soja is zo’n rustgewas, dus willen wij ontdekken hoe dit een plek in de bouwplannen van akkerbouwers en melkveehouders in kan nemen”.

Het introduceren van een nieuw gewas is geen kwestie van het planten van een paar zaadjes: “Mede dankzij subsidie kunnen we onderzoeken hoe we soja optimaal in Nederland kunnen telen. We moeten rassen en teelttechnieken uitproberen die perfect bij onze bodem en ons klimaat passen. Daarnaast gaan we testen of veehouders zelf soja kunnen bewerken om het als veevoer te gebruiken”.

Het is inmiddels heel normaal dat je velden vol maïs in Nederland ziet staan. Veel mensen beseffen zich niet dat de introductie hiervan ook zo’n 10 tot 15 jaar geduurd heeft. Je moet dingen uitproberen, testen en de infrastructuur moet zich ook ontwikkelen. Datzelfde proces is nu aan de gang met soja.

“Akkerbouwers dachten nooit na over soja als gewas voor hun eigen grond. Dat was typisch iets wat je gewoon importeerde. Maar er is nooit goed onderzocht of soja in Nederland een rendabel gewas kan zijn. Het moet financieel natuurlijk genoeg opleveren, maar ook de maatschappelijke kant is interessant”.

Het is belangrijk dat Europa minder afhankelijk wordt van de wereld als het gaat om eiwitproductie. Soja is een goed gewas om lokaal eiwit te produceren. In eerste instantie is het project gestart voor veehouders, maar nu vindt de door akkerbouwers geteelde soja ook al zijn weg naar de consument.

“Er komen steeds meer producten waarin soja verwerkt is, met name voor vegetariërs. Consumenten willen weten waar die soja vandaan komt, omdat ze bewust met het milieu bezig zijn. Door onze inspanningen hopen we daar een steentje aan bij te kunnen dragen.”

 

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

POP3@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall