Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door

De provincies Groningen, Drenthe en Friesland hebben samen met RVO en het SNN de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende POP3-subsidieprojecten bekeken. Bij de provincies, het SNN en RVO zijn de meeste medewerkers inmiddels thuis aan het werk en hebben thuis toegang tot de benodigde systemen en communicatiemiddelen. Dit betekent dat de meeste werkzaamheden binnen POP3 gewoon kunnen worden uitgevoerd.

  • Provincies, het SNN en RVO zijn en blijven zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
  • Er is voldoende bezetting om de werkzaamheden door te laten gaan. Voortgangsrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.
  • Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, kunt u een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging indienen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij het SNN.
  • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de provincie of het SNN.

Wij blijven ons inspannen om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Mocht er verandering komen in deze situatie, dan informeren wij u via onze website, social media of de nieuwsbrief.

Meer informatie of vragen?

Heb je vragen? Neem dan vooral contact met ons op. We zijn bereikbaar via 050-5224 998 of pop3@snn.nl.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall