Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Trainingen, workshops en coaching - Fryslân 2019

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Introductie

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops en coaching. Je zorgt voor de overdracht van kennis aan grote groepen ondernemers in de agrarische sector. Hierdoor wordt binnen verschillende thema's de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd. De thema's vind je in het openstellingsbesluit.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
10 mei 2019 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.291.530,00 ?
Subsidiepercentage
80% ?

Voor wie

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het overdragen van kennis op het gebied van verzilting van de bodem van boeren en handelingsperspectieven bieden voor mitigatie van verzilting.
 • Het overdragen van kennis op het gebied van verloop van grondwaterstanden, de relatie met het slootpeilbeheer en andere factoren en maatregelen.
 • Het overdragen van kennis op het gebied van de wijze waarop het grondwaterstandverloop gestuurd kan worden, ten einde de veenoxidatie, maaivelddaling en CO2-emissie uit veengronden te verminderen i.c.m. behoud van perspectief voor de landbouw.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers.
 • De kennis die wordt overgedragen heeft betrekking op innovaties en modernisering binnen thema's genoemd in het openstellingsbesluit.
 • Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd in de Provincie Friesland.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 500.000 euro voor gebieden met verzilting.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 250.000 euro voor het Friese veenweidegebied.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 841.530 euro voor gebieden met verzilting.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 450.000 euro voor het Friese veenweidegebied.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2019 - Fryslân
  0.38mb
  Download document

Ik wil subsidie aanvragen voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Project uitgelicht: HLB B.V.

HLB B.V.
“Het mooiste vind ik om de telers met behulp van onze kennis vooruit te helpen en vervolgens samen oplossingen te bedenken.”
Machiel Goosen, HLB B.V.
Bekijk case
.

HLB B.V.

Het onderzoeksbureau HLB BV in Wijster is opgericht in de jaren zestig. Er werken in totaal 135 onderzoekers, laboranten en adviseurs, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: voortdurend nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Met de subsidie die zij ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers in de veenkoloniën omtrent aardappelmoeheid. “In Noord-Nederland lopen wij qua kennis voor op de rest van de wereld gezien de intensieve teelt hier”, aldus Machiel Goosen, assistent Teeltadviseur. “Door het geven van trainingen en de gesprekken met de telers aan te gaan, proberen wij onze kennis over te brengen en hen bewust te maken van de problematiek betreffende aardappelmoeheid. Dankzij dit intensieve contact krijgen wij tegelijk weer meer inzicht in de problematiek. Het uiteindelijke doel is om aardappelmoeheid samen te bestrijden en beheersbaar te maken.”

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

POP3@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie aanvragen voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall