Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding Plattelandsontwikkeling alles begint met een idee

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Fryslân 2018

Introductie

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. Je zorgt voor de overdracht van (innovatieve) kennis aan grote groepen ondernemers in de agrarische sector.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 juli 2018 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
Resterend budget
€ 1.000.000 ?
Subsidiepercentage
80% ?

Voor wie

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het ontwikkelen van economisch verdienmodel waarmee natuurinclusieve landbouw blijvend kan worden ingevuld
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het verduurzamen van de grondgebonden melkveehouderij in Noord Nederland
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van de transitie naar een meer duurzaam gebruik van de bodem
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van de biologische landbouw in de provincie Fryslân
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het versterken en verduurzamen van de pootaardappelteelt in de provincie Fryslân
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van maatregelen voor de vertraging van de veenoxidatie, rendabel boeren op nat(ter) veen en nieuwe verdienmodellen voor nat veen
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het vergroten biodiversiteit in soorten en landschappen/landschapselementen
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het vanuit de landbouw aanjagen van de transitie naar een circulaire economie
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het vanuit de landbouw aanjagen van de biobased economy en groene chemie
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het ondersteunen van de voedseltransitie
 • Kennisoverdracht die betrekking heeft op het stimuleren van precisielandbouw dat aansluit bij de overige doelstellingen

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers
 • Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd in de provincie Fryslân
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 25.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 200.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit
3mb
Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties
0.51mb
Document downloaden

Ik wil subsidie aanvragen voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Project uitgelicht: HLB B.V.

HLB B.V.
“Het mooiste vind ik om de telers met behulp van onze kennis vooruit te helpen en vervolgens samen oplossingen te bedenken.”
Machiel Goosen, HLB B.V.
Bekijk case
.

HLB B.V.

Het onderzoeksbureau HLB BV in Wijster is opgericht in de jaren zestig. Er werken in totaal 135 onderzoekers, laboranten en adviseurs, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: voortdurend nieuwe kennis ontwikkelen op het gebied van plant- en bodemgezondheid.

Met de subsidie die zij ontvangen vanuit POP3 brengen ze hun kennis over op telers in de veenkoloniën omtrent aardappelmoeheid. “In Noord-Nederland lopen wij qua kennis voor op de rest van de wereld gezien de intensieve teelt hier”, aldus Machiel Goosen, assistent Teeltadviseur. “Door het geven van trainingen en de gesprekken met de telers aan te gaan, proberen wij onze kennis over te brengen en hen bewust te maken van de problematiek betreffende aardappelmoeheid. Dankzij dit intensieve contact krijgen wij tegelijk weer meer inzicht in de problematiek. Het uiteindelijke doel is om aardappelmoeheid samen te bestrijden en beheersbaar te maken.”

foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall