Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Ondernemersregelingen

Subsidie VIA 2015 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

30 juni 2016 00:00

Wachtend op verlening, lopend of in vaststelling? Hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

aanvraag

Wet-en regelgeving

Download all documents

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn in. Binnen achttien maanden moet het project afgerond zijn.

De aanvrager kan eenmalig een voorschot krijgen. Het voorschot bedraagt maximaal 80% van de verleende subsidie.

Voorschot VIA indienen

Behandelproces lopend

 

lopend

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.09mb
Ondertekening voorschot
0.33mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.01mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.63mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van achttien maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.
De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

vaststelling

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten
1.74mb
Ondertekening vaststelling
0.33mb
Download document
Overzicht gedeclareerde kosten
0.01mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.63mb
Download document
Format affiche
0.54mb
Download document
Embleem van de Europese Unie
0.06mb
Download document
Logo SNN
0.05mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document
contact

Heb je een vraag?

Neem contact op met team VIA.

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

medisch

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall