Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

snn als dienstverlener subsidies

Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren. We zijn een Europese managementautoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit doen we sinds 20 jaar. Hieruitvolgend voeren we sinds 2015 in opdracht van de drie noordelijke provincies ook het Platteland ontwikkelingsprogramma (POP3) uit.

 

SNN uw subsidiepartner

Naast het EFRO en POP3, voeren we verschillende subsidieregelingen uit in opdracht van het rijk, individuele provincies of gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn een stimuleringspakket (stimuleringslening, starterslening of verzilverlening) voor bestaande woningbouw uit voor de gemeente Midden-Groningen of de subsidieregeling Loket Leefbaarheid voor de provincie Groningen. Bent u als gemeente, provincie of andere overheidsorganisatie bezig met het opzetten van een stimuleringsmaatregel? Wij maken graag een afspraak om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

 

OP EFRO 2014-2020

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

Lees meer

Deskundigencommissie OP EFRO

Het OP EFRO wordt de komende programmaperiode gefaseerd opengesteld door middel van tenders en open inschrijvingen. Daarbij neemt de deskundigencommissie de inhoudelijke beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor haar rekening. 

Lees meer

Comité van Toezicht OP EFRO

Net als in de vorige programmaperiode is ook voor het OP EFRO 2014-2020 een Comité van Toezicht ingesteld. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma en de voortgang die wordt geboekt bij het verwezenlijken van de programmadoelstellingen.

Lees meer

Interactieve subsidiekaart

In Noord-Nederland maken we veel mooie projecten mogelijk met gemeenschapsgeld. Dit gemeenschapsgeld wordt beschikbaar gesteld door veel organisaties, zoals de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Noordelijke provincies en de Economic Board Groningen. Het SNN voert namens deze organisatie programma’s en regelingen uit die bijdragen aan verschillende beleidsthema’s. Met de interactieve subsidiekaart laten wij zien waar de subsidie landt en binnen welke thema’s projecten worden uitgevoerd.  

Bekijk de kaart

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Hoe innovatief is het Noord-Nederlands mkb? Hoe kunnen we onze subsidies beter laten aansluiten op de behoefte van de ondernemer? Met de Innovatiemonitor monitort jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland.

Fraudebeleid SNN

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Hiervoor verstrekken wij subsidies aan bedrijven en particulieren. Het is belangrijk dat dit gemeenschapsgeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Daarom werken wij actief aan het voorkomen en detecteren van subsidiefraude. In voorkomende gevallen nemen wij passende maatregelen.

Lees meer

Bekendmaking besluiten

Hier vind je de besluiten en de regelingen die betrekking hebben op de gehele organisatie.

Lees meer

 

Agenda

Kom je er niet helemaal uit?

Wij kijken graag met je mee! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Telefoon
(050) 5224 900

E-mail
bedrijvenregelingen@snn.nl

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall