Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Noord-Nederland. Om ook in de toekomst sterk te staan met deze agrarische sector, investeert het Noorden in innovatie en duurzaamheid en een leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is.

Doel & budget t/m 2020

In totaal is 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor:

 • Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Verbetering van leefbaarheid en economie

Afhankelijk van de aanvraag, wordt 25 tot 100 procent van een aanvraag gesubsidieerd.

POP3+

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland is gericht. Totdat het nieuwe Europese Landbouwbeleid in werking treedt wordt het POP3 subsidieprogramma met twee jaar verlengd, tot 2023. Deze overgangsperiode noemen we: POP3+.

In deze periode (2021-2023) is er circa 40 miljoen euro subsidie beschikbaar vanuit de drie Noordelijke provincies. Bedoeld voor de boerenondernemer die wil investeren in de verduurzaming en modernisering van zijn/haar bedrijf en lokale initiatieven die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Maar ook voor grotere bedrijven en organisaties die kennis willen delen en grote innovatieprojecten willen realiseren. Binnen POP3+ ligt de focus op: klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (incl. stikstof). Daarnaast is een groot deel van het programma ingericht op het verbeteren en herstellen van natuur- en waterkwaliteit.

GLB-NSP

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB-NSP is de opvolger van het POP3 programma. Meer informatie over het GLB-NSP vind je op onze website

POP3 financiering

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen vullen de Europese subsidies aan met eigen geld. Zij beslissen uiteindelijk voor welke onderwerpen de subsidie bedoeld is. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt alle aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt het geld uit bij goedgekeurde aanvragen.

Verordeningen, wet- en regelgeving

Europese en Nationale verordeningen
4.89mb
Provinciale regelingen - Groningen
8.02mb
 • Regeling POP3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 - versie maart 2021
  1.18mb
  Download document
 • Regeling POP3 subsidies provincie Groningen - versie april 2018
  1.26mb
  Download document
 • Verordening POP3 subsidies provincie Groningen - geconsolideerd t/m maart 2018
  1.77mb
  Download document
 • Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen (wijz.) - versie maart 2017
  0.85mb
  Download document
 • Wijziging regeling POP3 provincie Groningen - versie oktober 2016
  0.37mb
  Download document
 • Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie februari 2016
  1.29mb
  Download document
 • Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie juli 2015
  1.3mb
  Download document
Provinciale regelingen - Fryslân
8.44mb
 • Wijziging regeling POP3 provincie Fryslân - versie 16 november 2021
  0.26mb
  Download document
 • Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân - geconsolideerd - versie april 2021
  1.26mb
  Download document
 • Wijziging Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân - versie april 2021
  0.63mb
  Download document
 • Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân - versie april 2018
  0.99mb
  Download document
 • Verordening POP3 subsidies provincie Fryslân - geconsolideerd t/m maart 2018
  2.78mb
  Download document
 • Wijziging Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie december 2017
  0.22mb
  Download document
 • Wijziging van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie maart 2017
  0.88mb
  Download document
 • Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie oktober 2016
  0.25mb
  Download document
 • Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie februari 2016
  1.17mb
  Download document
Provinciale regelingen - Drenthe
11.53mb
 • Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 - versie september 2021
  0.2mb
  Download document
 • Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 - geconsolideerd - versie maart 2021
  1.3mb
  Download document
 • Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 - versie maart 2021
  0.28mb
  Download document
 • Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - geconsolideerd - november 2019
  0.42mb
  Download document
 • Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - november 2019
  0.26mb
  Download document
 • Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - november 2018
  0.23mb
  Download document
 • Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - versie april 2018
  1.29mb
  Download document
 • Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe – toevoeging paragraaf 9
  0.04mb
  Download document
 • Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe - geconsolideerd t/m maart 2018
  2.88mb
  Download document
 • Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie maart 2018
  0.22mb
  Download document
 • Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie december 2017
  0.21mb
  Download document
 • Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie 23 mei 2017
  0.2mb
  Download document
 • Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie 18 mei 2017
  1.25mb
  Download document
 • Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie oktober 2016
  0.92mb
  Download document
 • Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie maart 2016
  0.92mb
  Download document
 • Vaststelling Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie oktober 2015
  0.91mb
  Download document
Wet- en regelgeving staatssteun
4.14mb

Overige documenten

Formats en formulieren - wijziging, voortgang en vaststelling
4.27mb
Handleiding en instructies
10.26mb
Logo's voor POP3 communicatieverplichtingen
21.4mb
Beleidsregel verlagen subsidie POP3
0.61mb
 • Beleidsregel verlagen subsidie POP3 - van toepassing op geconstateerde fouten vanaf 1-1-2020 (de datum van aanbesteding is hierbij niet leidend)
  0.22mb
  Download document
 • Wijziging Beleidsregel verlagen subsidie POP - november 2021
  0.39mb
  Download document
De-minimisverklaring
0.26mb

Wil je meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met Team Plattelandsontwikkeling

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Subsidie niet gevonden? Kijk op 123subsidie.nl!

POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Gerelateerd nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall