Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Foto ondernemers

Archief OP EFRO Jaarverslagen

Het Operationeel Programma is opgezet vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP EFRO). Het grote doel is: een koolstofarme economie en innovaties stimuleren in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland. 

In totaal is hiervoor in de periode tot 2020 ruim 120 miljoen euro subsidie beschikbaar dat door het SNN op een zo efficiënt mogelijke manier moet worden verdeeld over Noord-Nederland. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij. 

Download alle documenten
Foto voorblad OP EFRO Jaarverslag 2016

OP EFRO Jaarverslag 2016

Noord-Nederland zet alles op alles om te innoveren. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken op allerlei plekken samen aan nieuwe, kansrijke ideeën. Ideeën waar ze in hun eentje niet op zouden komen, maar samen wel. Dankzij verrassende cross-overs.
 
Het Operationeel Programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft als doel innovaties te stimuleren, met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor de periode 2014-2020 is zo’n 121 miljoen euro subsidie beschikbaar: 103 miljoen euro vanuit Europa en 18 miljoen euro vanuit het Rijk. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering en voortgang van het programma. 

OP EFRO Jaarverslag 2016

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall