De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020 Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de anderhalve meter regeling provincie Groningen.

Over de subsidie

 • Ja, de subsidie is belastbaar.

 • ​​​​​​​Als de ondernemingen binnen het concern specifieke activiteiten uitvoeren, losstaand van andere ondernemingen, dan kan het maximum aantal aanvragen op onderneming niveau worden berekend.

 • Nee, dat is niet mogelijk.

  Je kunt in totaal twee keer gebruik maken van de subsidie. Bij beide aanvragen mag er maximaal €2.500,- subsidie worden aangevraagd. In het geval dat er bij de eerste aanvraag bijvoorbeeld slechts €1.000,- subsidie is aangevraagd en verleend, kan de resterende €1.500,- niet via een tweede aanvraag extra worden toegevoegd. Ook is het niet mogelijk om de subsidie toegekend in de eerste aanvraag met terugwerkende kracht op te hogen.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Maatschappelijke organisaties

 • Als maatschappelijke organisatie word je door de belastingdienst niet aangemerkt als ondernemer. Je biedt niet of nauwelijks goederen/diensten aan tegen betaling aan en hebt geen oogmerk om winst of inkomen uit je activiteiten te halen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dorpshuizen en amateursportverenigingen.

 • Nee, als maatschappelijke organisatie hoef je geen de-minimisverklaring aan te leveren.

 • Nee, als maatschappelijke organisatie hoef je geen mkb-toets aan te leveren.

Ondertekening

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier kun je downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

De-minimisverklaring

Heb je vragen over de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina De-minimissteun.

MKB-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-toets

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall