Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee.

Tenderprocedure

 • Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

  Uit de beoordeling van de aanvragen wordt vervolgens een rangschikking gemaakt. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

  Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om te zorgen voor een gelijke behandeling van aanvragers. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over de aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag een bestuursorgaan geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

 • Nee dat mag niet. Er mag namelijk geen rekening gehouden worden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt door de aanvrager. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

 • Nee, dat mag niet. In een tenderprocedure is het niet mogelijk om inhoudelijk je aanvraag te wijzigen. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

Quickscan

 • Zorg ervoor dat je aanvraag vóór 23 april 2021 is ingediend. Dan komt de aanvraag in aanmerking voor een quickscan. Wij checken dan of alle formulieren correct en volledig zijn ingevuld én of ze door de juiste persoon zijn ondertekend. Mocht er een document ontbreken of onjuist zijn ingevuld, dan krijgt de je de kans dit nog te herstellen. Aanvragen die na 23 april 2021 zijn ingediend komen niet meer voor een quickscan in aanmerking.

Afstand GK-vergunning

 • Ja, dat mag. Maar het is niet toegestaan om op het vaartuig zonder GK-vergunning demonstratieve garnalenvisserij te beoefenen. Voor het aan boord hebben van vistuig geschikt voor het vangen van garnalen is namelijk een GK-vergunning nodig. Een vaartuig met gereguleerd vistuig aan boord wordt in alle gevallen beschouwd als een vissersvaartuig, ongeacht het doel waarvoor het wordt ingezet en de daarbij gerealiseerde vangsten.

 • Er is hier geen sprake van BTW, omdat er geen sprake is van het aanbieden van een product of dienst waarover btw berekend moet worden. 

Ondertekening

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall