Subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen. 

Indienen van een aanvraag

 • ​​​​​​​Als de ondernemingen binnen het concern specifieke activiteiten uitvoeren, losstaand van andere ondernemingen, dan kan het maximum aantal aanvragen op onderneming niveau worden berekend.

Ondertekening

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Deskundige

 • Ja, dat mag. Bij de aanvraag lever je dan het uittreksel van de deskundige uit het handelsregister van het land waar de deskundige is gevestigd aan.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier kun je downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Offerte

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

 • De offerte moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De offerte moet geadresseerd zijn aan de aanvrager;
  • De offerte moet een prijsopgave bevatten; 
  • Op de offerte moet de bedrijfsnaam van de deskundige duidelijk zichtbaar zijn;
  • De scholingsactiviteit moet vermeld staan op de offerte;
  • De offerte moet zijn ondertekend.

  Is er geen sprake van een ondertekende offerte? Dan is een inschrijvingsbewijs ook toegestaan, mits hieruit de kosten van de scholingsactitiviteit duidelijk blijken.

  Is de offerte geadresseerd aan de cursist? Dan moet de aanvrager met een verklaring, een handtekening of een bedrijfsstempel aantonen dat hij akkoord is gegaan met de opleiding van de werknemer.

Heb je vragen over de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina De-minimissteun.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall