Subsidie Digitalisering Groningen 2021 veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Digitalisering Groningen 2021.

Over de subsidie

 • Je kunt subsidie krijgen over de kosten met betrekking tot:

  • De aanschaf van nieuwe producten (uitgezonderd hardware), diensten en/of processen voor digitalisering;
  • Het verbeteren van bestaande producten, diensten of (bedrijfs-)processen door toepassing van digitalisering

  Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie zijn:

  • Het opzetten of verbeteren van een website en/of webshop;
  • De aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem;
  • De koppeling van webshops aan voorraadadministratie en/of management;
  • Het online leveren van diensten;
  • Het uitvoeren van een scan om digitale veiligheid van bedrijven te verbeteren;
  • Het effectief gebruikmaken van bestaande online shops zoals Marktplaats, Facebook, Google, en Instagram.
 • Dit is de verzamelnaam voor allerlei middelen om cybercrime tegen te gaan en de cybersecurity te verhogen.

 • Dit is een (semipublieke) organisatie met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbiedt. Dit kunnen bijvoorbeeld scholen, woningcorporaties en verzorgings- en verpleeghuizen. Verenigingen vallen hier niet onder.

 • Organisatie die activiteiten bedenkt en ontwikkelt op het gebeid van kunst en cultuur. Bibliotheken, theaters, musea en galeries zijn voorbeelden van culturele organisaties.

 • De term hardware wordt gebruikt voor alle tastbare onderdelen van en voor de computer. Het betreft zowel interne componenten als randapparatuur. Bijvoorbeeld: processor, pc, laptop, seriële poort, muizen, printers, scanners, toetsenborden, beeldschermen en smartphones.

 • De consument is in dit geval de afnemer of koper van producten en/of diensten. Dit kan zowel zakelijk als particulier zijn.

Offerte

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

  • Een specificatie van de kosten:
   - het aantal uren;
   - het uurtarief;
   - de activiteiten.
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. 

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie kan de offerte helaas als ongeldig worden verklaard.

 • Dit is een document waaruit blijkt dat de ontvangen offerte akkoord is en de leverancier met de opdracht van start mag gaan. Hierbij een aantal voorbeelden:

  • getekende offerte;
  • e-mail naar de leverancier waarin je refereert naar de offerte en de opdracht bevestigt.

  Let op! Een factuur is geen opdrachtbevestiging.

   

   

 • De kosten zijn gemaakt op het moment dat de verplichting is aangegaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een getekende offerte zijn, start van de werkzaamheden óf een informeel akkoord op de offerte.

Leverancier

 • Als er sprake is van het inschakelen van een leverancier, dan moet deze onafhankelijk zijn van de aanvragende onderneming. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij er geen sprake is van een onafhankelijke leverancier:

  • Als de leverancier een (financieel) belang in de aanvragende onderneming heeft;
  • Als de subsidieaanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming van de leverancier;
  • Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de leveranciersbedrijf is;
  • In geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad (ouder/kind/broer/zuster) tussen aanvrager en leverancier;
  • Als de leverancier een duidelijk belang heeft in de uitkomsten van het project, verder dan gebruikelijk is.

  Deze opsomming is niet limitatief.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Budget

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Dreigt het subsidieplafond op een dag te worden overschreden? Dan worden de complete aanvragen die op die dag zijn binnengekomen gerangschikt doormiddel van een loting door de notaris.

BTW-verklaring

 • Ben je een maatschappelijke- of culturele organisatie? Dan kan is het goed mogelijk dat deze organisatie geen BTW kan verrekenen of compenseren. Een BTW-verklaring is een brief (bijvoorbeeld van de Belastingdienst) waaruit dit blijkt. 

  Het moet een verklaring zijn van een instantie die daartoe bevoegd is. Een eigen geschreven verklaring of een verklaring van de accountant geldt niet.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

MKB-verklaring

Heb je vragen over de MKB-verklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-verklaring. .

 

Terug naar de subsidie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall