Subsidie energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe.

Ondertekening

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient;
  • de naam van de onderneming;
  • het logo van de bank.

Offerte

 • De offerte moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De offerte moet geadresseerd zijn aan de aanvrager;
  • De offerte moet een prijsopgave bevatten; 
  • Op de offerte moet de bedrijfsnaam van de verkopende partij duidelijk zichtbaar zijn;
  • De producten moeten vermeld staan op de offerte.

De-minimisverklaring

Heb je vragen over de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina De-minimissteun

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall