Subsidie Stageplaatsen Groningen veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Stageplaatsen Groningen. 

Indienen van een aanvraag

 • ​​​​​​​Als de ondernemingen binnen het concern specifieke activiteiten uitvoeren, losstaand van andere ondernemingen, dan kan het maximum aantal aanvragen op onderneming niveau worden berekend.

Stageovereenkomst

 • ​​​​​​De verplichting is pas aangegaan als alle drie partijen de stageovereenkomst hebben getekend. Dus als er twee partijen in 2020 getekend hebben en de derde in 2021, dan zien wij dit als een verplichting dat is aangegaan in 2021.

 • De stageovereenkomst moet door alle partijen ondertekend zijn, dus ook door de onderwijsinstelling. Heeft de onderwijsinstelling nog niet getekend? Verzoek de onderwijsinstelling dan de overeenkomst alsnog te tekenen.

Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling

 • De stagiair heeft deze in veel gevallen zelf in bezit. In andere gevallen kan het bewijs van inschrijving door de student via de online schoolomgeving worden gedownload of worden opgevraagd bij de studentenadministratie. Hieronder enkele voorbeelden:

  Hanzehogeschool

  Heb je een verklaring van inschrijving nodig, dan kun je deze zelf printen vanuit OSIRIS Student (zonder Hanzelogo en handtekening) of opvragen bij de Studentenadministratie (inclusief Hanzelogo en ondertekening).

  RUG

  Vanaf het moment dat je officieel staat ingeschreven, kun je een verklaring van inschrijving downloaden via: de app 'Enrolments and photo' onder RUG tools op de studentenportal (inloggen met je S-nummer en wachtwoord).

  Een verklaring van inschrijving met een officiële stempel van de universiteit wordt afgegeven door de Centrale Studenten Administratie.

  Alfa College

  Voor een bewijs van inschrijving kunt je contact opnemen met het Servicepunt van de locatie waar jij staat ingeschreven.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Heb je vragen over de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina De-minimissteun

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall