Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân

Over de subsidie

 • Nee, dat is niet mogelijk.

  Je kunt in totaal drie keer gebruik maken van de subsidie. Bij alle drie de aanvragen mag er maximaal €1.500,- subsidie worden aangevraagd. In het geval dat er bij de eerdere aanvraag bijvoorbeeld slechts €1.000,- subsidie is aangevraagd en verleend, kan de resterende €500,- niet via een volgende aanvraag extra worden toegevoegd. Ook is het niet mogelijk om de subsidie toegekend in de eerdere aanvraag met terugwerkende kracht op te hogen.

 • Ja, de subsidie is belastbaar.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Ondertekening

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier kun je downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

De-minimisverklaring

Heb je vragen over de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina De-minimissteun.

MKB-toets

Heb je vragen over de MKB-toets? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de MKB-toets

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall