LEADER SAMENWERKING Noardeast-Fryslân 2021/2022

Ontvang subsidie voor voorbereidings- en uitvoeringskosten van regionale, inter-territoriale en transnationale samenwerkingsactiviteiten voor de realisatie van de LOS. De projecten geven invulling aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit op het platteland en duurzaam beheer van de ruimte in het gebied Noardeast-Fryslân.
De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie en in het openstellingsbesluit. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 30.000,- per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
15 december 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 30.000,- ?
Subsidiepercentage
50% - 100% ?

Voor wie

De penvoerders van de LAG, privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • De voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten

  • De uitvoering van samenwerkingsactitviteiten

  • Samenwerkingsactiviteiten die plaatsvinden binnen Nederland (inter-territoriale samenwerking)

  • Samenwerkingsactiviteiten die plaatsvinden tussen gebieden in verschillende lidstaten of met gebieden in derde landen (transnationale samenwerking)

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noardeast-Fryslân

  • Het project draagt bij aan de doelen van de LOS: Versterking sociale cohesie, stimuleren van zelfsturing van dorpen en sociaal ondernemerschap

  • De subsidie bedraagt 100% voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten

  • De subsidie bedraagt 50% voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal € 30.000,-

  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER SAMENWERKING subsidie Noardeast-Fryslân aanvragen

Cases

Raak geïnspireerd

"Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden”

Anke Bijlsma

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kun je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall