Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Introductie

Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2018 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling.

Let op! Aangezien het budget ruimschoots is overschreden, is de kans nihil dat voor aanvragen die nu nog worden ingediend subsidie beschikbaar is.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
06 september 2018 ?
Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 0,00 ?
Subsidiepercentage
40%
Success rate
85% ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Fryslân of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren
  • Overige kosten die in redelijkheid zijn toe te rekenen aan het haalbaarheidsproject

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Topsectoren

Benieuwd of jouw project valt binnen één van de negen topsectoren? Check hier de topsectoren.

Verordening, wet-en regelgeving

Alle documenten downloaden
projectidee

Heb je een projectidee waarbij je raakvlakken ziet met de MIT 2018?

We kijken graag met je mee!

Mail met SNN 

Of bel (050) 5224 908, op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

 

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall