6 miljoen euro extra voor Call Valorisatie & Kennisontwikkeling

Goed nieuws vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het subsidiebudget voor de Call Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 is opgehoogd met 6 miljoen euro. De subsidie kan worden ingezet door bedrijven en kennisinstellingen om meer kansrijke innovatie producten en diensten te ontwikkelen.  

De regeling is gefinancierd vanuit het REACT-EU fonds. Na een eerdere ophoging van het budget tot 12 miljoen, is het totale budget nu 18 miljoen euro.  

Alsnog in aanmerking

De subsidie staat sinds begin dit jaar open. In totaal zijn er tot nu toe 31 aanvragen ingediend, die samen ruim 24 miljoen euro aan subsidie aanvragen. De deskundigencommissie heeft inmiddels voor 7 miljoen euro aan projecten positief beoordeeld. Niet voor alle aanvragers was er budget beschikbaar. Met 6 miljoen euro extra budget komt een gedeelte van de aanvragers alsnog in aanmerking voor subsidie. 

Contact

Heb je vragen over deze subsidie? Neem gerust contact met ons wij helpen je graag verder. Wij zijn bereikbaar via 050 5224 900 of valorisatie@snn.nl 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall