Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

ACS ontvangt subsidie voor ontwikkeling softwaresysteem klimaatbeheersing

Advanced Climate Systems (ACS) uit Leens krijgt ruim 649.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een nieuw, innovatief softwaresysteem voor energiezuinige klimaatbeheersing. Het snelgroeiende bedrijf bouwt computersystemen voor scholen, bedrijven en sportclubs. De software geeft inzicht in het functioneren van klimaatsystemen, zoals verwarming, airco en luchtverversing, het energiegebruik en de uitstoot van CO2. Ook kan het deze klimaatsystemen aansturen en beter laten werken.

De provincie verleent de subsidie aan ACS vanuit Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Vanuit dit fonds heeft ACS onlangs ruim 505.000 euro subsidie gekregen.

Werkgelegenheid

Het nieuwe, open softwaresysteem moet geschikt zijn voor verschillende soorten klimaatsystemen. Door een optimale aansturing van deze systemen en toepassing van de nieuwste technieken kan het energiegebruik in gebouwen aanzienlijk dalen. Met de investering wil ACS koploper worden in de markt voor klimaatbeheer in gebouwen. Het bedrijf verwacht hierdoor een forse omzetgroei en minimaal tien extra banen te realiseren.

Digitalisering

Gedeputeerde Patrick Brouns: "Verduurzaming en digitalisering zijn pijlers van het economisch beleid van de provincie. Mooi om te zien hoe deze twee samenkomen bij dit innovatieve MKB-bedrijf uit Leens. Ook ben ik blij met de extra werkgelegenheid voor ICT'ers."

Guido Bartelink, directeur ACS: "Het verduurzamen van onze gebouwen is een grote uitdaging in het klimaatakkoord van Parijs. Met de EFRO en provinciale subsidie kunnen wij de nieuwste ICT-ontwikkelingen inzetten om klimaatinstallaties in gebouwen transparant en veel efficiënter te maken. We zijn er trots op om hierin vanuit Groningen een leidende rol in Europa op te bouwen."

 

Subsidie Valorisatie

ACS ontving de subsidie vanuit de subsidie Valorisatie. Deze subsidie is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

 

Groningen @ Work

De provincie zorgt voor cofinanciering vanuit Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen. 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall