Anderhalvemeterregeling Fryslân 13 juli open voor toerismesector

Vanaf 13 juli kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeterregeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemetereconomie. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.

‘Deze regeling is bedoeld als steuntje in de rug voor ondernemers die moeten investeren om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ‘De provincie wil zoveel mogelijk bedrijven in deze voor Fryslân zo belangrijke sector helpen om te voldoen aan de nieuwe eisen.’

Ondernemers kunnen maximaal 50 procent subsidie krijgen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimumbijdrage van 1000 euro en een maximum van 1500 euro. Ook ondernemers die sinds de persconferentie van 6 mei 2020 al maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling, die voluit ‘Subsidieregeling COVID-19-maatregelen VTE-sector Fryslân’ heet. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag.

 

Corona Actieplan

De anderhalvemeterregeling is de belangrijkste maatregel uit het op 9 juni gepresenteerde Corona Actieplan Gastvrij Fryslân. Samen met een speciaal voor de coronacrisis opgerichte Taskforce Recreatie en Toerisme heeft de provincie het Actieplan opgesteld. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Innovatieplatform Fryslân en Hotel Friesland. Al met al komt er via het Actieplan zo’n anderhalf miljoen euro beschikbaar.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall