Anderhalvemeterregeling voor vrijetijdssector in Friesland uitgebreid

Meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen subsidie aanvragen uit de provinciale Anderhalvemeterregeling. Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021. Dit hebben Gedeputeerde Staten op 20 oktober besloten.

“De landelijke maatregelen tegen het coronavirus hebben helaas opnieuw een grote impact op deze voor Fryslân zo belangrijke sector. De provincie kan dat niet oplossen. Wel hopen we met een aanpassing van de regeling voor zoveel mogelijk bedrijven iets te kunnen betekenen’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Anderhalvemeterregeling

De provincie geeft sinds 13 juli jl. via de ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’ tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Na openstelling kwamen er signalen binnen dat sommige ondernemers uit die sector geen aanvraag kunnen indienen omdat hun onderneming niet onder de in de regeling gestelde SBI-codes valt. Een SBI-code geeft aan onder welke activiteit een onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er is daarom tegelijkertijd met een algemene evaluatie van de voortgang van de regeling opnieuw naar de lijst met SBI-codes gekeken. Voortaan komen bijvoorbeeld ook zeil- en surfscholen en stichtingen die economische activiteiten in deze sector uitvoeren, in aanmerking voor subsidie.”

Ondernemers kunnen per aanvraag maximaal 50 procent subsidie krijgen van de door hen gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimumbijdrage van 1000 euro en een maximum van 1500 euro. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag. Er is nog ruim 800.000 euro beschikbaar. 

Subsidie aanvragen?

Meer informatie over deze subsidie vind je op de subsidiepagina van de anderhalvemeterregeling Friesland. Heb je vragen? Neem dan contact op met team Bedrijvenregelingen via bedrijvenregelingen@snn.nl of bel 050 5224 915. Wij kijken graag met je mee!

Bron: Provincie Fryslân 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall