Behandeling aanvragen Verduurzaming en Verbetering Groningen €10.000,-

Particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied konden deze zomer bij het SNN de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van maximaal €10.000 aanvragen. Deze subsidie kunnen zij gebruiken  voor het verbeteren of verduurzamen van hun woning.  

De eerste ronde ging op 1 juli open. Het beschikbare subsidiebudget voor dit jaar was €75 mln. Dit bedrag was binnen vijf dagen op. In totaal zijn er meer dan 8.900 subsidieaanvragen binnengekomen. Het SNN werkt hard aan het behandelen van alle aanvragen.

Geen loting meer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op maandag 18 oktober bekendgemaakt dat er dit jaar voldoende budget komt voor iedereen die een volledige aanvraag voor de Verduurzaming en Verbetering Groningen €10.000,- heeft ingediend. Dit betekent dat er niet meer geloot wordt. Dit is goed nieuws voor degenen die hun aanvraag indienden op de dag dat het subsidieplafond werd bereikt. Voldoet hun aanvraag aan de voorwaarden dan ontvangen ook zij de subsidie. Uiterlijk 18 november 2021 ontvangen al deze aanvragers bericht of hun aanvraag is goedgekeurd. Het totale subsidiebudget voor de regeling is € 300 mln.

SNN behandelt aanvragen maar gaat niet over inhoud subsidie

De rol van het SNN is het behandelen van alle subsidieaanvragen en het uiteindelijk verstrekken van de subsidie. Het ministerie bepaalt de inhoud van de subsidieregeling en hoe deze is opgesteld. Wij zijn daarbij afhankelijk van de keuzes en besluitvorming van het ministerie (onze opdrachtgever). 

Klik hier voor de volledige Kamerbrief waarin het besluit van het ministerie bekendgemaakt is.
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall