Beoordelingscriteria van de Tender Valorisatie 2022 gewijzigd

Maak jij als mkb’er met jouw project impact op het nóg mooier en sterker maken van Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? Zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je met partners dingen uit? En benut jij hiermee de kansen van de vier belangrijke transities (circulaire economie, digitalisering, groene energie en positieve gezondheid) uit de regionale innovatiestrategie (RIS3)? Met de Tender Valorisatie 2022 uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden partijen uitgedaagd om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen voor het testen, bouwen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces. Vanaf maandag 19 september is het aanvraagproces van deze subsidie gestart. 

Gewijzigde criteria

In de Uitvoeringsregeling van de Tender Valorisatie 2022 staan de criteria waarop wij jouw definitieve subsidieaanvraag beoordelen. Hierin zijn vorige week enkele aanpassingen gedaan. In het aanvraagproces van deze subsidie blijft het type inhoudelijke projecten dat de provincies en het SNN zoeken – zoals hierboven omschreven – ongewijzigd! De belangrijkste aanpassing is dat de criteria ‘kwaliteit van de aanvraag’ en ‘financieel-economisch toekomstperspectief’ als aparte criteria worden beoordeeld.

Bij de kwaliteit van de aanvraag beoordelen we de haalbaarheid van het project in relatie tot de risico’s. Maar bijvoorbeeld ook de samenstelling van de gezamenlijke partijen die het project uitvoeren. En we beoordelen of er een realistische en haalbare planning is.

Bij het financieel-economisch toekomstperspectief kijken we vooral naar de business case van je project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de economische waarde van je project, het verdienvermogen voor je bedrijf en het intellectueel eigendom.

Verder zijn er enkele aanpassingen gedaan in de scores die je kunt behalen voor de verschillende criteria. 

Aanvraag indienen? Let op deze wijzingen

Ben je van plan een definitieve subsidieaanvraag voor de Tender Valorisatie 2022 in te dienen of je projectplan aan te scherpen? Bekijk dan de gewijzigde Uitvoeringsregeling (versie 11 oktober 2022) op www.snn.nl/tendervalorisatie2022 en houd je aan deze aangepaste beoordelingscriteria op pagina 10 en 11 van de Uitvoeringsregeling. 
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall