Binnenkort VIA subsidie 2021 open!

Goed nieuws! Heb je een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor je eigen onderneming of zelfs nieuw voor de markt? En wil je - zoals veel ondernemers – dit idee eerst ontwikkelen en testen voordat je het op de markt brengt? Dan is de VIA subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) mogelijk iets voor jou! 

Annelies Wolters van Lode over de VIA subsidie: 

“De ontwikkeling van onze fietsergometer is erg complex. Dankzij deze subsidie hebben we de mogelijkheid gekregen om extra deskundig advies in te winnen.”

Wijzigingen in deze subsidie

Binnen de VIA 2021 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van de VIA 2020. Dit zijn in ieder geval de volgende:

  • Vanaf de VIA 2021 dient het project aan te sluiten bij één van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap uit de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) 2021-2027: van analoog naar digitaal, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid en van een lineaire naar een circulaire economie;
  • Het subsidiepercentage voor kleine ondernemingen is verhoogd van 35% naar 45%;
  • Het project dient obstakelvrij te zijn. Dit betekent onder andere dat er geen lopend haalbaarheidsonderzoek is naar de ontwikkeling en dat ook de financiering van het project zeker moet zijn bij indiening van de aanvraag;
  • Voor de VIA 2021 softwareontwikkeling geldt dat de oplossing een technische onzekerheid moet kennen.

Meer informatie

De VIA-subsidie bestaat uit drie onderdelen: VIA Ontwikkelingsprojecten, VIA Software projecten en VIA Organisatie Innovatie. De nieuwe regelingsteksten van de VIA Ontwikkeling en de VIA Software zullen we publiceren zodra deze door de Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke provincies zijn goedgekeurd. Om ervoor te zorgen dat je je kunt gaan voorbereiden op een aanvraag, hebben we het project modelplan en de bijbehorende formulieren al op de website geplaatst. Voor de VIA Organisatie Innovatie van afgelopen jaar is nog steeds budget beschikbaar. Alle informatie daarover vind je op de pagina subsidie VIA Organisatie Innovatie.  

Wanneer kun je deze subsidie aanvragen

De verwachting is op dit moment dat het loket half februari 2021 open gaat. Houd voor de definitieve datum onze website, nieuwsbrief en social media kanalen in de gaten. Zodra de openingsdatum bekend is zullen we dit via deze kanalen communiceren. 

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op wij kijken graag met je mee. Wij zijn bereikbaar via: (050) 5224 908 of kennis&innovatie@snn.nl.

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall